Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:          Proverbs 17:1

'Better a dry crust with peace and quiet than a house full of feasting, with strife.'

-  Strife and conflict in our lives undermines us.
-  Let God in and let His love cover all these areas.
-  Let go of strife and hurt.
-  He wants to bring His love and unity in your situation.

PRAYER: 
Lord, You know the strife and conflict that I am facing. I give You these areas of my life and I ask You to move in these areas so that Your love will overpower any strife and conflict that exists. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
01/09/2014

Bybel Vers:          Titus 2:14

'wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. '

-  God het Sy lewe vir ons gegee sodat ons vry kan wees.
-  Vry van sonde en die gebondenheid en dood wat dit vir ons bring.
-  Moet dus nie weer verstrik raak nie.
-  Wandel in hierdie vryheid en doen dit wat Hom vereer.

PRAYER: 
Here, dankie dat U, U lewe opgeoffer het sodat ek in die vryheid wat U vir my gegee het, kan lewe. Help my om nie verlei te word nie, maar dat ek in oorwinning sal lewe. Amen.

29/08/2014

Bybel Vers:        1 Timótheüs 4:12

'Laat niemand jou jonkheid verag nie, ......'

-  Daar is baie redes waarom mense op ander neersien.
-  Dit mag wees omdat jy jonk, of geskei of net anders is.
-  God kyk na jou en Hy wil hê dat jy die warmte van Sy liefde sal ervaar.
-  Hy het ‘n plan vir jou wat geen mens kan keer nie.

PRAYER: 
Here, ek bid dat die wyse waarop ander mense my aanskou my nie van stryk sal bring nie, maar dat ek sal lewe in die wete dat U my as U eie kind sien. Amen.

28/08/2014

Bybel Vers:           Deuteronómium 4:20

'Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is. '

-  Daar is vele seëninge vir jou om te ontvang as jy ‘n kind van God is.
-  God wil ons uit verslawing uit lei en ons binne Sy seën inbring.
-  Hy het jou as een van Sy eie gekies.
-  Hy maak jou Sy eie en Sy spesiale besitting.

PRAYER: 
Vader, dankie dat ek U kind kan wees en gevolglik U spesiale besitting is. Mag my lewe vir U eer en heerlikheid bring. Amen.

27/08/2014

Bybel Vers:           Psalm 118:27

'Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. '

-  Jy kan op die Here jou God vertrou.
-  Hy is die rots waarop jy jou lewe kan bou.
-  Dit is Sy begeerte dat Sy genade, goedetierenheid en guns op jou sal skyn.
-  Ontvang Sy lig en wandel al die dae van jou lewe daarin.

PRAYER: 
Vader, laat U lig op my skyn. Mag ek elke dag in U lig wandel! Amen.

26/08/2014

Vers:           Psalm 23:4 

'Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my : u stok en u staf dié vertroos my.'

-  Die lewe is ‘n reeks valleie en berge.
-  Maar die God van die berge is nog die God in die valleie.
-  Ons is nie verlate net omdat ons deur ‘n vallei gaan nie.
-  Selfs in die donkerste vallei, is HY met jou!

PRAYER: 
Vader, ek sal geen onheil vrees nie want U is met my. U is die een wat my deur enige uitdaging of moeilikheid sal dra en ek sal met ’n gejuig anderkant uitkom! Amen.

25/08/2014

经文:           诗篇27:1 

'耶和华是我的亮光,是我的拯救!我还怕谁呢?耶和华是我性命的保障(注:或作“力量”)!我还惧谁呢?'

-  我们不应该容许惧怕来控制或影响我们的生命。
-  神带着祂的光和救恩与我们同在。
-  祂就是这里的坚垒和保护者。
-  所以不要害怕,我们仍有盼望。

PRAYER: 
主,祢是我生命真正的光和拯救。我仰望祢。祢是我的避难所和坚垒。阿门

22/08/2014

Bybel Vers:           Psalm 18:29 

'WantU laat my lamp skyn; die HERE my God laat my duisternis opklaar.'

-  Die Here is die een wat jou aan die gang hou.
-  Hy laat die lamp van jou lewe daaglikse aanhou brand.
-  Wikkel jouself toe in die warmte en vertroosting van Sy lig.
-  Onthou, Hy kan enige situasie omdraai.

PRAYER: 
Here, soms voel dit asof my lig kwyn, maar ek weet dat U langs my wil kom en my lig helder laat brand. Amen.

21/08/2014

Bybel Vers:           1 Petrus 1:8 

'Vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog  liefhet; in wie julle al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.'

-  Wat ‘n vreugde is dit nie om God lief te hê nie.
-  Hy is met jou al kan jy Hom nie met jou fisiese oë sien nie.
-  Hy is met jou maak nie saak wat jy op die oomblik moet deurmaak nie.
-  Jy kan Hom vertrou en as Sy kind is dit jou voorreg.

PRAYER: 
Vader, ek verklaar my liefde, vertroue en afhanklikheid vandag op U. Om te weet dat U met my is gee my groot vreugde en vertroue. Amen.

20/08/2014

Bybel Vers:           Psalm 37:4 

'en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.'

-  Laat die Here die vreugde en behae van jou lewe wees.
-  Laat Hom toe om te kom en jou met sy teenwoordigheid vervul.
-  Hy wil kom en die begeertes wat vir jou belangrik is vervul.
-  Daar is geen ruimte vir bekommernis wanneer ons onthou dat God vir ons is nie.

PRAYER: 
Here ek het ‘n behae in U. Ek vier die wonderlike feit dat U my liefhet en vir my sorg. Ek kan die begeertes van my hart aan U hande toevertrou. Amen.

19/08/2014

Bybel Vers:           Psalm 107:9 

'Want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.'

-  Net God kan die diepe verlange van jou hart bevredig.
-  Die verlange van jou hart is vir Hom belangrik.
-  Hy wil jou in jou behoefte ontmoet.
-  Die Here het goeie dinge om jou honger en verlange te bevredig.

PRAYER: 
Vader, ek bid dat U sal kom en die leë en dorre areas van my lewe sal vervul met die goeie dinge wat U vir my voorberei het. Amen.

18/08/2014

Bybel Vers:           Job 33:4 

'Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.'

-  Die Here is die bron van lewe waarna jy verlang.
-  Die lewens van elke skepsel en die asem van die mensdom is in Sy hand.
-  Hy is die gewer van alle lewe.
-  Laat Hom toe om nou te kom en jou met nuwe lewe en hoop te vul.

PRAYER: 
Here, kom lieflike Gees van God en vul my met nuwe lewe en hoop waar ek nou my toekoms en my verlede in U hande plaas. Amen.

15/08/2014

Bybel Vers:           Genesis 2:7 

'En die HERE God het die mens geformeer uit die stof  van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword. '

-  Wanneer God kom en op ons asemhaal verander alles.
-  Dit is die asem van God wat ons elke dag aan die lewe hou.
-  Sy asem bring lewe in elke aspek van ons lewens.
-  Laat Hom toe om weereens die asem van die lewe op jou lewe en situasie, te haal.

PRAYER: 
Here, kom haal die asem van die lewe op my. Ek gee aan U Gees toe en ek begeer om ‘n lewe te leef wat deur U onderhou 

14/08/2014

Bybel Vers:           Nahum 1:5 

'Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg; en die aarde rys op voor sy aangesig, ja, die wêreld en almal wat daarin woon.'

-  Wie op die hele aarde is soos U, Here?
-  Niks kan met U ongeëwenaarde liefde, skoonheid en eindelose waarde vergelyk nie.
-  Niks in hierdie wêreld bevredig behalwe U nie.
-  U is my verlosser en die Een wat my toekoms bepaal.

PRAYER: 
Here, mag U teenwoordigheid vandag my hart, my siel en my hele lewe indring. En as gevolg daarvan bid ek dat U voortdurend ‘n groter realiteit in my lewe sal word. Amen.

13/08/2014

Bybel Vers:           2 Timótheüs 1:9 

'God wat ons gered en geroep het met ‘n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af  in Christus Jesus geskenk is.'

-  Die Here het ’n plan en Sy plan is om jou Sy genade te wys.
-  Vanaf die grondlegging van tyd wil Hy hê dat dit  ‘n realiteit moet wees.
-  Hy reik na jou uit met Sy liefde, goedhartigheid en genade.
-  Nie omdat ons dit verdien nie, maar net omdat Hy ons lief het.

PRAYER: 
Vader, ek ontvang en gryp daardue dinge aan wat U vir my voorberei het om te geniet as ‘n geskenk uit U magtige hand. Amen.

12/08/2014

Bybel Vers:    Psalm 68:21

'God is vir ons ‘n God van verlossinge, en die HERE Here het uitkomste teen die dood.'

-  Jou God is die Een wat jou wil red en bevry.
-  Hy wil jou uit die diep put van moedelosheid oplig.
-  Hy wil jou uit die moddderige klei optel.
-  Hy wil jou red en jou voete op die Rots plaas.


PRAYER: 
Vader, U is die een wat kan kom en my optel uit die dinge wat my aftrek. Ek bid dat U in my situasie sal werk. Amen.

11/08/2014

Bybel Vers:           Psalm 91:14

'Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.'

-  Daar is ’n menigte voordele wanneer ons God die eerste plek in ons lewens gee.
-  Hier praat God Self en maak ’n belofte aan my en jou.
-  Die belofte is om te waarborg dat Hy ons sal red en beskerm.
-  Laat ons Hom dus met ons hele hart, siel,  verstand en krag lief hê

PRAYER: 
Vader, ek verklaar my liefde vir U, o Here. U is die een ware, lewende God. U is die begeerte en verlange van my hart en siel. Amen.

08/08/2014

Bybel Vers:           Psalm 9:11

'En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!'

-  Om God te ken moet meer as net algemene kennis wees.
-  Ons moet Hom ken vir onsself as ‘n lewende werklikheid.
-  Wanneer ons Hom so ken kan ons Hom werklik vertrou.
-  Sy deur is altyd oop om te ontvang almal wat verlang om Hom te ken.

PRAYER: 
Vader, ek neem hierdie oomblik in hierdie dag om my lewe in U hande te plaas. Mag ek U as my Verlosser en my Here ken. Mag ek U so volkome vertrou dat daar geen ruimte vir twyfel sal wees nie.  Amen.

07/08/2014

Bybel Vers:           Jesaja 26:3

'U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.'

-  Net God kan ‘volle vrede’ ‘n realiteit in ons lewens maak.
-  Selfs in stormagtige tye kan ons hierdie vrede ken.
-  Soos wat ‘n stad deur ‘n sterk garnisoen sekuur gehou kan word, so sal Hy jou beskerm.
-  Vertrou op Hom en vestig jou gedagtes op Hom alleen.

PRAYER: 
Here, ek begeer daardie volmaakte vrede wat U my vandag aanbied. Ek is gedetermineerd om op U te vertrou en op U te reken wetende dat U my deur enige storm waarin ek beland, kan bring. Amen.

06/08/2014

Bybel Vers:           Jesaja 26:1

'In diè dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda: ‘n Sterk stad het ons; God stel heil tot mure en skanse. '

-  God se plan vir jou is dat jy Sy krag in jou lewe sal ken.
-  Hy wil jou na daardie plek bring.
-  Dit is ‘n plek waar jy weet dat jy deur Hom omsingel is.
-  Mag jy sterk wees, wetende dat Hy jou omsingel met verlossing!

PRAYER: 
Vader, ek bid dat U my na daardie plek sal bring waar ek weet dat U my versterk het en dat ek omsingel is met die hoop wat net van U afkomstig is. Amen.

05/08/2014

Bybel Vers:           Jesaja 33:6

'Hy is die Een op wie jy jou lewe lank kan vertrou. '

-  Op watter fondasie bou jy jou toekoms?
-  Die Here is die een ware, lewende fondasie waarop ons kan bou.
-  HY is die veilige fondasie vir jou tye.
-  Kom ons bou elke dag van ons lewens op daardie stabiele en betroubare fondasie.

PRAYER: 
Vader, help my om nie my lewe te bou op dit wat onseker en onstabiel is nie, maar laat my, my lewe op U, die sekere en sekure fondasie bou. Amen.

12345678910...