Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:         John 12:26

'Whoever serves Me must follow Me; and where I am, My servant also will be. My Father will honour the one who serves Me.'

-  We have the joy and the delight of following and serving God.
-  The result is that we can know His presence in our lives.
-  We do not walk alone because He is with us.
-  The Lord will honour us as we do what He has asked us to do.

PRAYER: 
Lord, thank You that I can follow You each and every day of my life.  I will follow You and endeavour to obey what You lead me to do. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
07/10/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 91:15

'Hy sal my aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.'

-  Jy kan Hom enige tyd aanroep en nou is ‘n goeie tyd.
-  As Sy kind het jy die reg en die voorreg om Hom aan te roep.
-  Die belofe is dat Hy sal antwoord.
-  Hy is met jou maak nie saak waardeur jy moet gaan nie.

GEBED: 
Vader, Ek roep U nou aan. Ek lê my versoeke voor U voete en vertrou dat U, U beloftes sal nakom en my sal antwoord. Amen.

06/10/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Jesaja 65:21-22

'En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet: hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; ….'

-  Die Here wil sorg dat ons geniet dit wat Hy vir ons gegee het.
-  Die vyand kom te dikwels en wil hierdie seën steel.
-  Jy sal nie langer tevergeefs bou en plant nie.
-  Die Here sal sorg dat jy die vrug van Sy seën op jou lewe geniet.

GEBED: 
Here, mag hierdie belofte waar wees in my lewe. Die vyand sal nie langer steel dit wat regtelik myne is nie, maar ek sal geniet die seëninge wat U vir my beplan en voorberei het. Amen.

05/10/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Genesis 26:19

'En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar ‘n put met lewendige water.'

-  Die Here het iets spesiaals vir jou beplan.
-  Isak se dienaars het die put gegrawe en God het die water voorsien.
-  Kom ons doen die moontlike en glo Hom vir die onmoontlike.
-  Die Here kan ons pogings neem en vir ons sukses gee.

GEBED: 
Vader, terwyl ek doen wat U my geroep het om te doen, bid ek dat U my sukses sal gee sodat ek deurbraak en verlossing kan ervaar. Amen.

02/10/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Jeremia 31:13

'….; en Ek sal hulle rou in vreugde verander en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer.'

-  Daar is baie vranderings wat God ons aanbied.
-  Hy kan rou in blydskap verander.
-  Hy kan vreugde uit droefheid bring.
-  Hy kan enige situasie omdraai as ons Hom net sal toelaat.

GEBED: 
Vader, ek kies om my rou vir U blydskap en my droefheid vir U troos en vreugde te verruil. Ek los die een en gryp die ander aan. Amen.

01/10/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Haggai 2:19

'….. Van hierdie dag af sal Ek seën.'

-  Hier is ‘n belofte wat jy vir jou lewe kan opeis.
-  Jy lewe vandag omdat God dit so beplan het en dit Sy doel is.
-  Jy kan nou ‘n oomblik neem en Hom vra om jou te seën.
-  Mag vandag ‘n draai punt in jou lewe bring!

GEBED: 
Vader, ek eis hierdie vers as ‘n persoonlike belofte vir my lewe. Ek vra dat dinge van vandag af anders sal wees en ek vra vir U seën en guns oor my. Amen.

30/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Jesaja 61:7

'In plaas van julle skande ontvang julle ‘n dubbele deel; en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land ‘n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet.'

-  Hierdie skrif spreek van ‘n ‘dubbele porsie’.
-  Hoe groot is die Here dat Hy vir ons ‘n dubbele porsie wil gee.
-  Die Here is die een wat skande en oneer kan ongedaan maak.
-  Mag Hy vir jou ‘n dubbele porsie herstel en jou met vreugde vervul.

GEBED: 
Here, dankie vir die belofte van ‘n dubbele deel. Ek bid dat U dinge vir my sal omkeer en herstel en vreugde in my lewe sal bring. Amen.

29/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Job 42:10

'En die HERE het die lot van Job verander…'

-  Die Here herstel graag.
-  Daar mag ‘n tyd van toetsing wees, maar dan bring Hy herstel.
-  Wanneer die Here herstel is dit nie net gedeeltelik nie.
-  Hy weet wat Hy doen en Hy weet hoe om te herstel.

Gebed: 
Vader, dankie vir die herstel waarmee U besig is in my lewe. Ek bid dat U daarmee sal voortgaan tot volledige herstel bereik word. Amen.

28/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Romeine 5:5

'…, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.'

-  Die Here wil hê dat Sy liefde vir ons ‘n lewende realiteit sal wees.
-  Hy wil sy liefde in jou hart uitgiet.
-  Open jou hart en lewe sodat Hy jou kan vul.
-  Sy Gees is gereed om te kom en jou hart met Sy liefde te vul.

Gebed: 
Here, ek open my hart and lewe vir U. Laat U Gees U liefde nou in my hart uitgiet. Amen.

25/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 119:116

'Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.'

-  Die Here sal jou ondersteun en jou dra.
-  Ons kan op Sy beloftes staatmaak.
-  Hy kom beloftes na en sal ons hoop nie teleurstel nie.
-  Mag jy jou lewe tenvolle leef omdat Hy jou ondersteun!

Gebed: 
Vader, dankie vir U ondersteunende krag en teenwoordigheid in my lewe. Ek hou vas aan U beloftes en sien uit na die vervulling daarvan. Amen.

24/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         2 Korinthiërs 3:12

'Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid;'

-  As ons Sy kinders is, het ons ‘n verbondsverhouding met die Here.
-  Hierdie verhouding maak al die verskil en gee ons hoop.
-  Omdat ons hierdie hoop het kan ons vol vertroue en vrymoedigheid wees.
-  Laat hoop in jou opstaan en tree in vrymoedigheid vorentoe.

Gebed: 
Here, ek bid dat U deur U Gees sal kom en hoop in my sal hertel sodat ek nie sal vrees nie maar met vrymoedigheid gevul sal wees. Amen.

23/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Handelinge 4:29

'En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,'

-  In die lewe moet ons soms uitdagings en selfs dreigemente weerstaan.
-  Selfs wanneer ons hierdie dinge deurgaan wil God ons help.
-  Hy wil ons krag gee en ook die regte woorde om te spreek.
-  Hy wil ons die durf en moed gee wat ons nodig het.

Gebed: 
Vader, U weet wat op die oomblik in my lewe aangaan. Gee my die regte woorde om te sê en help my om in oorwinning te lewe met U hulp. Amen.

22/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Handelinge 4:31

'En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was,….'

-  Saam met gebed kom kragtige resultate.
-  Soms onderskat ons die krag van gebed.
-  Gebed is eenvoudig om met God te praat en ons vesoeke na Hom toe te bring.
-  Mag jy ‘n kragtige deurbraak sien wanneer jy bid!

GEBED: 
Vader, ek neem nou die tyd om te bid en die dinge wat my in die gesig staar voor U voete te kom neerlê.  Sal U asseblief kragtig om my onthalwe handel. Amen.

21/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Efésiërs 5:18

'... maar word met die Gees vervul.'

-  Ons is ontwerp om te lewe gevul en bekragtig deur Sy Gees.
-  Ons was nie bedoel om in ons eie krag te bestaan nie.
-  Laat Hom kom en jou vandag opnuut vervul.
-  Word weer opnuut vervul en wees bekragtig.

GEBED: 
Vader, Ek bid dat U Gees sal kom en my nuut vervul. Mag ek nie in my eie vermoë opereer nie maar mag ek in U krag bestaan. Amen.

18/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Filippense 4:11

'Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.'

-  Ons leef in ‘n wêreld wat deur ontevredenheid oorheers word.
-  Mense streef om iets te wees wat hulle nie op die oomblik is nie.
-  Ontevredenheid lei tot stryd.
-  Wanneer ons tevrede is kan ons sekuur rus en God sal die volgende deur vir ons oopmaak.

GEBED: 
Vader ek bid dat U my sekuur in U sal laat rus. Mag ek tevrede wees omdat ek weet dat U groot planne vir my toekoms het. Amen.

17/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Efesiërs 3:20

'En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk'

-  Laat Sy almagtige krag binne jou werk.
-  Omhels wat Hy binne jou hart en lewe doen.
-  Hy het wonderlike dinge vir jou beplan en voorberei.
-  Hy kan en wil meer doen as wat jy kan vra of dink.

GEBED: 
Vader, dankie vir die werk wat U besig is om in my lewe te doen. Ek bid dat U magtige krag sal aanhou om in my te werk.  Amen.

16/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Efesiërs 3:19

'en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle wat in die liefde gewortel en gegrond is'

-  Die Here wil hê dat elkeen van ons Sy liefde moet ervaar en geniet.
-  Sy liefde reik verder as ons eie seerkry en pyn.
-  Sy liefde hef ons op en dra ons deur die lewe.
-  Wanneer ons Sy liefde ken word ons bekragtg en vervul.

GEBED: 
Vader, sal U assblief U liefde oor my uitgiet. Mag ek U ken en U liefde as ‘n lewende waarheid in my lewe ervaar. Amen.

15/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Efésiërs 3:18,19

'en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref,....'

-  Die grootheid van God se groot liefde is bokant wat ons kan verstaan.
-  Maar, die Here begeer dat ons sal begin om dit te verstaan.
-  Sy liefde vir jou ken geen einde nie.
-  Sy liefde vir jou sal jou dra en ondersteun tot die einde toe.

GEBED: 
Vader, dankie vir U groot liefde vir my. Vergroot my hart sodat ek kan begin om te verstaan hoe wyd, hoe lank en hoe diep U liefde vir my is. Amen.

14/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Romeine 8:31

'….? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?'

-  Die Here is nie teen jou nie.
-  Hy is vir jou, Hy is met jou en Hy sien om na jou belange.
-  Sy hulp en ondersteuning bereik verder as jou huidige situasie.
-  Sien hoe Hy by jou staan en sien hoe Hy jou help en vashou.

GEBED: 
Vader, dankie vir die wonderlike wete dat U nie teen my is nie. U het gekom om my te red en nie om my te oordeel nie. U het gekom om my te help en nie om my te verlaat nie. Amen.

11/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Lukas 18:1

'En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog daarop dat ‘n mens gedurig moet bid.'

-  Die Here het self vir ons ‘n patroon vir die lewe gegee.
-  Die patroon is dat ons moet bid en nooit opgee nie.
-  Die lewe kan soms baie moeilike uitdagings bring.
-  Maar ons kan hierdie patroon elke dag in ons lewens volg.

GEBED: 
Vader, dankie dat ek een van U kinders kan wees. Dankie vir die patroon wat U ons gegee het. Ek kies om altyd te bid en om nooit op te gee nie. Amen.

10/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Jesaja 40:31

'maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.'

-  Terwyl ons hoop en vertrou op God gebeur iets merkwaardig.
-  In die proses word ons krag hernu.
-  Wanneer ons Sy krag in ons lewens ken, kan ons loop, hardloop en vlieg.
-  Kom ons tap vandag in Sy krag en lewe in.

GEBED: 
Vader, Ek plaas nou dadelik en doelbewus my vertroue en hoop in U. Laat my wandel, hardloop en vlieg terwyl ek deur U krag gedra en bekwaam gemaak word. Amen.

12345678910...