Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:           Isaiah 60:19

'The sun will no more be your light by day, nor will the brightness of the moon shine on you, for the LORD will be your everlasting light, and your God will be your glory.'

-  We should live in dependence on God.
-  We should depend on Him more than the physical aspects of life.
-  He should be more real to us than the person sitting next to us.
-  He should be our delight and our glory.

PRAYER: 
Lord, thank You that I can depend on You, because You are more faithful than the sun and the moon which appear without fail. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
30/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Psalm 84:12

'Die Here God is ons krag en ons beskerming, die Here gee genade en eer, Hy weerhou die goeie nie van dié wat reg lewe nie.'

-  Die Here is soos die son wat opkom en al die vrees en twyfel laat verdwyn.
-  Laat die warmte van Sy lig vandag oor jou skyn.
-  Die Here sal nie die goeie dinge wat Hy jou belowe het van jou terughou nie.
-  Ontvang Sy guns en seën oor jou lewe.

GEBED: 
Vader, ek kies om in U lig te lewe. Oorstroom my lewe met U guns en eer terwyl ek uitsien na die goeie dinge wat U vir my beplan het. Amen.

29/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Genesis 15:1

'Na hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot.'

-  Moenie vrees nie.
-  Die Here is jou beskermer.
-  Laat jou vrese verdwyn as gevolg van Sy belofte.
-  Hy is jou skild en Hy is jou beskerming, wees net sterk.

GEBED: 
Vader, dankie vir die belofte dat U altyd met my sal wees. Dankie vir die versekering dat U my nooit sal verlaat nie. Amen.

28/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Genesis 26:22

'...  Daarom het hy dit Réhobot genoem en gesê: Ja, nou het die HERE vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land.'

-  Die Here het wyd ope spasies vir jou voorberei.
-  Hy wil jou by ‘n plek van vryheid bring.
-  Slawerny of om gebonde te voel is nie hoe Hy werk nie.
-  Mag Hy vir jou die spasie gee wat jy nodig het en mag jy voorspoedig wees.

GEBED: 
Vader, U is waarlik ‘n goeie God wat vir my lief het en vir my sorg. Ek bid dat U my na die spasie wat U vir my voorberei het, sal bring. Amen.

27/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Daniël 2:21

'Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het;..'

-  Die Here het die finale outoriteit oor alle aangeleenthede.
-  Hy het beheer oor alle aardse geleenthede.
-  Hy ken ook die tye en seisoene van ons indiwiduele lewens.
-  Hy is gereed om ons te help en om ons al die wysheid wat ons nodig het, te gee.

GEBED: 
Vader, dankie dat ek kan rus in die kennis dat U die hele wêreld in U hande hou. Ek vra U om my die wysheid en kennis te gee wat ek in my daaglikse lewe nodig sal hê. Amen.

24/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Jesaja 54:2

'Maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan. Vehinder dit nie! Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in.'

-  Moenie aarsel om in geloof uit te tree nie.
-  Dit is tyd om vir uitbreiding en groei voor te berei.
-  Moenie terug hou en bevrees wees nie.
-  Wees dapper en bou ‘n spasie wat God kan vul.

GEBED: 
Vader, ek bid dat ek nooit my verwagting en vertroue sal verloor dat U meer vir my voorberei het nie. Amen.

23/07/2015

Daaglikse Bybel Verse:           Exodus 23:25b

'…, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.”'

-  Siekte is nie deel van Sy plan vir ons lewens nie.
-  Hy is die Here jou geneesheer.
-  Kom ons vertrou Hom om siekte uit ons midde te verwyder.
-  Kom ons glo vir goddelike gesondheid in ons daaglikse lewens.

GEBED: 
Vader, dankie vir die belofte van genesing in my liggaam. Ek vra U om siekte uit my lewe en die lewens van my familie lede te verwyder. Amen.

22/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Exodus 23:25a

'En julle moet die HERE julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën.'

-  Miskien is die grootste vreugde in die lewe om die seën van God te ken.
-  Sy seën is die grootste rykdom wat ons ooit kan hê
-  Wanneer ons Hom die eerste plek gee word dit ‘n realiteit.
-  Dan kan Sy seën die fondasie van ons lewens word.

GEBED: 
Vader, Ek kies om U met my hele hart te volg en te dien. Dankie vir die seën wat my daaglikse brood en water sal wees. Amen.

21/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Exodus 12:23b

'…en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie.'

-  Die Here is jou beskermer.
-  Daar is ‘n vernietiger en verderwer.
-  Maar die Here is ver groter en Hy sal tussenby tree.
-  Hy is die een wie die verderwer weerstaan en die vernietiger keer.

GEBED: 
Vader, U is my beskermer en my verlosser. Wanneer die storms kom, weet ek dat ek op U kan staatmaak met vertroue en hoop. Amen

20/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Jesaja 60:1

'Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.'

-  Moenie toelaat dat dinge jou onder kry nie.
-  Staan op en skud die boeie van jou af.
-  Jy is gebore om te skitter en Sy lig na ander toe te weerkaats.
-  Ontvang die seën en guns van God vandag in jou lewe.

GEBED: 
Vader, Ek ontvang alles wat U vir my voorberei het. Ek  kies om op te staan en die dinge wat my neer trek van my af te skud, in die wete dat U heerlikheid op my is. Amen

17/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Jesaja 32:18

'En my volk sal woon in ‘n plek van vrede en in veilige wonings en in plekke van ongestoorde rus'

-  Ons spandeer te veel van ons lewens om in vrees te lewe.
-  Die Here sal onderneem en ons kan lewe vry van vrees.
-  Sy belofte is vir vrede, sekuriteit en rus.
-  Los die probleme en omhels die vrede en sekuriteit wat van Hom afkom.

GEBED: 
Vader, ek bid dat hierdie ‘n daaglikse realiteit in my lewe sal wees. Mag ek veilig lewe in die vrede wat U vir my as ‘n geskenk aanbied. Amen.

16/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Psalm 112:2b

'die geslag van die opregtes sal geseën word.'

-  Terwyl jy poog om reg te lewe kan jy Sy seën verwag.
-  Hierdie seën sluit ook jou kinders in.
-  Wees deel van ‘die geslag van die opregtes’.
-  Kom ons lewe sodat ons lewens Hom verheerlik.

GEBED: 
Vader, ek kies om iemand te wees wie lewe sodat wat ek doen en sê U sal behaag. Amen.

15/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Psalm 121:8

'Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.'

-  Die Here is die Een wie onderneem om jou te onderhou en te beskerm.
-  Hy waak oor al jou bewegings
-  Niks kan jou van Sy liefdevolle sorg skei nie.
-  Hy omring jou met Sy liefdevolle goedertierenheid.

GEBED: Vader, dankie dat U oor my lewe waak, dit beskerm en beveilig. Ek rus met die wete dat U elke aspek van my lewe en my toekoms ken. Amen.

14/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Jesaja 59:21

'“…..: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie'

-  Hierdie is ‘n belofte vir jou en jou gesin.
-  Hy wil jou lewe op ‘n spesiale wyse gebruik.
-  Hy het seëninge ook vir jou nageslag.
-  Laat Sy woorde jou mond vul

GEBED: 
Vader, mag U Gees op my wees. May U woorde in my mond wees en mag ek net spreek dit wat U behaag en U verheerlik. Amen.

13/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           2 Samuel 7:12

'As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig.'

-  Die Here wil jou lewe gebruik, maar ook die lewens van jou kinders.
-  Hy wil jou nakomelinge ophef om in jou voetstappe te volg.
-  Hy het ‘n spesiale plan en doel vir hulle lewens.
-  Glo hierdie belofte en aanvaar dit as jou eie.

GEBED: 
Vader, ek is veheug om te weet dat U getrouheid van geslag tot geslag voortgaan. Dankie vir U verbond teenoor my. Ek rus veilig, wetende dat U die toekoms in U hande hou.  Amen.

10/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 18:17

'Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.'

-  Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat die Here ons ondersteun nie.
-  Mense sal ons soms skop terwyl ons mismoedig is.
-  Die Here sal dit nooit aan ons doen nie.
-  In ons laagste oomblikke is Hy daar om ons te ondersteun en om ons op te hef.

GEBED: 
Vader, U weet van die aanvalle teen my. Dankie dat ek altyd op U kanvertrou vir die ondersteuning wat ek nodig het. Amen.

09/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:           2 Samuel 7:12

'As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig.'

-  Die Here wil jou lewe gebruik, maar ook die lewens van jou kinders.
-  Hy wil jou nakomelinge ophef om in jou voetstappe te volg.
-  Hy het ‘n spesiale plan en doel vir hulle lewens.
-  Glo hierdie belofte en aanvaar dit as jou eie.

GEBED: 
Vader, ek is veheug om te weet dat U getrouheid van geslag tot geslag voortgaan. Dankie vir U verbond teenoor my. Ek rus veilig, wetende dat U die toekoms in U hande hou.  Amen.

08/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Kolossense 3:23

'En wat julle ookal doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.”'

-  ‘Wat ookal’ sluit alles wat jy doen in.
-  Wat ons in die lewe doen moet met ons hele hart gedoen word.
-  Ons moet lewe met ‘n passie.
-  Onthou alles wat jy doen, doen jy uiteindelik vir HOM.

GEBED: 
Here, mag ek my lewe so lei dat alles wat ek doen en sê tot U eer en heerlikheid sal strek. Dankie dat ek uitendelik vir U werk. Amen.

07/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Kolossense 3:15

'En laat die vrede van God,  waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.'

-  Vrede is een van die geskenke wat die Here wil hê dat ons in ons lewens moet geniet.
-  Soms laat ons toe dat die chaos van die lewe in ons harte heers.
-  Verwerp die angs, kommer en vrees en ontvang Sy vrede.
-  Dank Hom vir dit wat Hy vir jou gedoen het en vir die vrede wat Hy jou gee.

GEBED: 
Vader, vergewe my dat ek toelaat dat ek soos ‘n golf in die see rond geslinger word. Ek kies om ‘n lewe te lei wat deur U vrede gelei word. Amen.

06/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Jesaja 35:6

'Dan sal die lamme spring soos ‘n takbok, en die tong van die stomme sal jubel; want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis'

-  Daar is vele voorbeelde van mense wat deur God aangeraak en verander is.
-  Daar is baie verhale van lewens wat heeltemal omgedraai is.
-  Jy is geen uitsondering nie en jy is nie uitgesluit nie.
-  Hy kan storme in jou wildernis laat vloei.

GEBED: 
Vader, ek gee U al daardie areas van my lewe wat dit dringend nodig het om herstel te word. Bring vir my nuwe lewe en vul my met nuwe hoop. Amen.

03/07/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Joël 3:18

'En op dié dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water; en uit die huis van die HERE sal daar ‘n fontein uitkom om die dal Sittim te besproei.'

-  Jy kan uitsien na die goeie dinge wat die Here vir jou het.
-  ‘n Geween kan vir ‘n ruk aanhou maar Sy vreugde sal kom.
-  Hy sal droë waterstrome met water vul.
-  Hy sal hoop herstel en Hy sal Sy nuwe lewe in jou lewe inbring.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U lewe weer in my lewe sal begin vloei. Ek gee daardie onvrugbare en droë areas aan U en ek vra dat U hulle met U lewende waters sal oorstroom. Amen.

12345678910...