Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Deuteronomy 1:31

'…you saw how the LORD your God carried you, as a father carries his son, all the way you went until you reached this place.'

- The Lord wants to come and lift you up and carry you.
- He knows where He is taking you on this journey of life.
- He will carry you every step of the way as you rest in His arms.
- Don’t be discouraged and don’t despair, He will carry you.

PRAYER: 
Lord, I pray that You will come and lift me up into Your mighty arms. I ask you to carry and sustain me and bring me to the place that You have prepared for me. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
21/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 1:31

'…., waar jy gesien het hoe die HERE jou God jou gedra het soos ‘n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het.'

- Die Here wil kom en jou optel en jou dra.
- Hy weet waarheen Hy jou neem op hierdie reis van die lewe.
- Hy sal jou elke tree van die pad dra terwyl jy in Sy arms rus.
- Moenie moedeloos wees nie en moenie twyfel nie, Hy sal jou dra.

GEBED
Vader, ek bid dat U my in U magtige arms sal kom optel. Ek vra dat U my sal dra en onderhou en my sal bring op die plek wat U vir my voorberei het.  Amen.

20/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Nehemïa 4:20b

'….; onse God sal vir ons stry.'

- Dit is ‘n groot vreugde om te weet dat ons nooit alleen hoef te veg nie.
- Die Here is met jou en Hy sal vir jou veg.
- Al wat jy moet doen is om in Hom te rus en gehoorsaam te wees aan Sy leiding.
- Hy het die finale seggenskap in alle dinge en Hy bring die oorwinning.

GEBED
Vader, dankie dat ek nie alleen hierdie pad hoef te loop nie. U belowe om met my te wees en vir my te veg. Ek rus in U, wetende dat U bekwaam is om my na ‘n plek van oorwinning te bring. Amen.

19/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 1:30

'Die HERE julle God wat voor julle uit trek, Hy sal vir julle stry net soos Hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het.'

- Onthou die Here is JOU God.
- Hy gaan voor jou uit sodat jy nie hoef te vrees wat môre sal bring nie.
- Hy sal Self vir jou veg en om jou onthalwe veg.
- Jy sal nog getuig van Sy goedheid en getrouheid teenoor jou.

GEBED
Vader, U is MY God. Ek plaas my hoop, my vertroue en my toekoms in U bekwame en betroubare hande. Amen.

18/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 119:90

'U trou is van geslag tot geslag, U het die aarde bevestig, en dit bly staan.'

- Die getrouheid van die Here hou aan tot in ewigheid.
- Hy was getrou aan die mense in die Bybel en Hy is vandag nog getrou aan ons.
- Niemand word uitgesluit wanneer dit Sy getrouheid aangaan nie.
- Hy is getrou aan jou en Hy sal aan die wat na jou kom ook getrou wees.

GEBED
Vader, dankie dat ek U getrouheid elke dag kan ken. Dit is U getrouheid wat my krag gee vir vandag en blink hoop vir môre. Amen.

17/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jona 2:6b

'…; maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, HERE my God!'

- Partymaal kan die lewe ons tot op die randjie van die afrond neem.
- Maar die Here kom ons getrou van die randjie af terug bring.
- As jy voel jy is op die rand, laat Hom toe om jou terug te ruk.
- Hy sal jou nooit verlaat nie, Hy sal na jou toe kom.

GEBED
Vader, hoe wonderlik is dit nie om te weet dat U my ‘lewe uit die kuil kan optrek’! Jy, o HERE, is my God en ek sal vertrou en nie wanhopig raak nie. Amen.

14/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:17

'Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.'

- Hierdie vers is ‘n pragtige skets van wat die Here vir ons wil doen.
- Toe Petrus begin sink het, het die Here Sy hand uitgestrek en hom gegryp.
- Hy kan ons uitruk uit die vloed wat ons kan oorweldig.
- Laat Hom toe om jou vandag VAS TE GRYP en moet dan nooit weer Sy hand los nie.

GEBED
Vader, dankie dat U die Een is wat my kan ‘vasgryp’. U is ook die Een wat weet waardeur ek worstel en U kan my uittrek uit die diep waters waarin ek verkeer. Amen.

13/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:18

'Hy (die Here)het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.'

- Goddelike tussentrede is iets wat die Here vir ons wil doen.
- Wanneer ons oorweldig voel en die stryd te veel raak, kom ons onthou Hom.
- Hy is die groot verlosser.
- Hy is die almagtige God wie kragtig is om te red en kan doen wat ons nie kan nie.

GEBED
Vader, dankie dat U my verlosser is. Wanneer die druk van die lewe my lewe oorweldig, sal ek onhou dat daar Een is wat magtiger is as alle ander dinge. Amen.

12/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalms 89:9

'o HERE, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U, o HERE, en U trou is rondom U!'

- Dit is in die Here se natuur en karakter om getrou aan jou te wees.
- Hy is getrou daarom sal Hy voortdurend en bestendig aan jou getrou wees.
- Sy getrouheid sal gesien word in alles wat Hy in jou lewe doen.
- Soos wat Sy getrouheid Hom omsingel, so sal dit jou ook omsingel.

GEBED
Vader, omsingel my met U getrouheid. Vul my met die groot vertroue dat dit nie saak maak wat gebeur nie, U getrouheid sal daar wees om my daardeur dit help. Amen.

11/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalms 36:5

'o HERE, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke.'

- Daar is geen einde aan Sy getrouheid nie. 
- Soos wat die wolke hoog bokant die aarde toring, so toring Sy getrouheid oor jou.
- Boonop het ons die wonderlike kennis van Sy ewigdurende liefde.
- Mag Sy standvastige liefde en sy toring van getrouheid jou omring!

GEBED
Vader, ek ontvang vandag weereens U standvastige liefde. Ek herken dat U waarlik getrou is en ek sien uit na die feit dat ek kan verwag dat U groot getrouheid in my lewe sal aanhou. Amen.

10/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 7:9

'Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het ….'

- Daar is iets wat die Here wil hê dat ons sonder twyfel moet weet.
- Hy wil hê dat ons moet weet dat maak nie saak wat gebeur nie, Hy is getrou.
- Hy is die getroue God wat Sy verbond met ons hou.
- Hy is die getroue Een wat ons altyd lief het en Sy liefde nooit van ons sal wegneem nie.

GEBED
Vader, dankie vir U groot liefde en getrouheid teenoor my. Mag ek nooit twyfel of wonder of dit waar is nie, maar mag ek hierdie waarheid in ‘n werklike en lewende manier ken. Amen.

07/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 147:3

'Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.'

- Die Here is die groot geneesheer en die verlosser van ons siele.
- Hy kan ons situasie omdraai en niks is vir Hom te moeilik om te herstel nie.
- Terselfdertyd ken Hy die toestand van ons harte.
- Hy genees die wat gebroke van hart is en Hy kom persoonlik en verbind hulle wonde.

GEBED
Vader, U ken elke besonderheid van my toestand.  U is intiem bekend met wat ek deurgaan en die wonde wat ek dra. Dankie dat U die Een is wat die wonde verbind en genesing bring. Amen.

06/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 34:19

'Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.'

- Ons gaan almal deur moeilike en uitdagende tye.
- Ons kan selfs gebroke van hart voel en verslae van gees wees.
- Maar dit is in sulke tye wat die Here nog nader aan ons is as wat ons dink.
- Laat Hom toe om jou hart, siel en verstand met sy vrede te oorstroom.

GEBED
Vader, dankie dat U naby my is wanneer ek dinge deurgaan wat ek gedink het dat ek nie kan hanteer nie. Mag ek U teenwoordigheid as ‘n lewende realiteit ken en ek bid dat U my gees sal red en vernuwe. Amen.

05/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 4:7

'Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortrefflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.'

- Die Here het iets in elkeen van ons geplaas, iets wat ons verskillend maak.
- Ons, op ons eie, is swak en broos, soos erdekruike.
- Wanneer ons swakheid met Sy krag gekombineer word gebeur iets wonderliks.
- Sy lig in ons harte wys aan ander dat HY ‘n lewende realiteit is.

GEBED: 
Vader, dankie vir die groot skat wat U binne my geplaas het. Mag my lig voor alle mense skyn sodat hulle U sal sien en heerlikheid aan U sal gee. Amen.

04/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:35

'Wie sal ons skei van die liefde van Christus – verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?'

- Hierdie is ‘n retoriese vraag, want die antwoord is duidelik, niks!
- Niemand kan jou uit Sy hand ruk nie.
- Hy sal jou nooit laat los nie en Hy sal Sy houvas op jou nooit verslap nie.
- Sy liefde en ons ewige verbinding daarmee is ons ewige sekuriteit. 

GEBED: 
Vader, dankie dat niks en niemand my ooit van U groot liefde vir my sal kan skei nie. Dit is my fondasie en dit is my sekuriteit, alles as gevolg van U goedheid teenoor my. Amen.

03/10/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:37

'Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.'

- Daar is baie dinge wat ons onseker kan laat voel of wat vir ons sal laat twyfel.
- Maar ons kan daagliks met goddelike sekerheid lewe.
- Die hoof rede hiervoor is eenvoudig omdat God ons waarlik lief het.
- In Sy groot liefde kom Hy en maak ons meer as oorwinnaars.

GEBED: 
Vader, dankie vir U groot liefde vir my. My Hemelse Vader het my lief en daarom het ek niks om te vrees nie en kan ek ‘n oorwinnaar wees ongeag die situasie. Amen.

30/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 15:57

'Maar God sy dank, wat ons die oorwinning  gee …..'

- Ek en jy kan in oorwinning lewe as gevolg van wat die Here vir ons gedoen het.
- Ons tekortkominge is niks wanneer ons na ons Verlosser kyk nie.
- Hy wil vandag deur Sy Gees kom en vir jou die oorwinning gee.
- So wees dankbaar en hef ‘n uitroep van lof, jy is Syne en oorwinning is joune. 

GEBED
Vader, dank U dat al voel ek swak en oorweldig is U my rede tot vreugde en dankbaarheid, want U gee my die oorwinning wat ek nodig het. Amen.

29/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 21:31

'Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die HERE.'

- Ons moet gevegte en uitdagings in die lewe teëkom.
- In vroeër jare het hulle perde gebruik om mee te veg.
- In ons lewens het ons instrumente wat ons kan gebruik om die saak te hanteer en om ons gevegte mee te stry.
- Maar inderdaad kom ons hulp van die Here en ons word van bo gehelp.

GEBED
Vader, dankie dat terwyl ek die gevegte en uitdagings wat vir my voorlê, teëkom kan ek myself altyd herinner dat U my krag en my hulp is en die oorwinning waarop ek hoop, by U rus. Amen.

28/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 50:14a

'Offer dank aan God, ….'

- Dankbaarheid is ‘n belangike aspek van ons lewens.
- Ons is bedoel om mense met dankbare harte te wees.
- Soms kan omstandighede verhinder dat ons dankbaar is.
- Ons moet nogtans dankbaar wees al is dit soms ‘n opoffering.

GEBED
Vader, ek kies om ‘n dankbare mens te wees. Ek weet dat daar altyd iets is waaroor ek dankbaar kan wees. Ek fokus op daardie dinge en bring U ‘n offer van lof en danksegging. Amen.

27/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 94:19

'As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.'

- Die Here sal sy mense nie vergeet nie en dit sluit jou in.
- Soms kan ons angstige gedagtes binne ons vermenigvuldig.
- Maar wanneer dit gebeur kan ons op God se Woord staatmaak en vertroosting vind.
- Vind jou troos in Hom en laat Sy woorde jou siel kalmeer.

GEBED: 
Vader, U ken al my gedagtes. U weet selfs wanneer ek angstige gedagtes het wat oploop wil gaan en my oorweldig. Maar ek sal vertroosting  vind in U en in U woorde aan my. Amen.

26/09/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 3:4

'Maar U, HERE, is ‘n skild  wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.'

- Soms kan die druk van die lewe ons terneerdruk.
- Maar die Here sal genadiglik kom en ons hoofde lig.
- Die Here wil nie hê dat ons terneergedruk moet wees nie.
- Hy wil hê dat ons elke dag met hoofde omhoog sal aandurf omdat Hy ons hoop is.

GEBED: 
Vader, dankie dat U die een is wat my hoof lig. Mag U heerlikheid oor en deur my skyn as gevolg van my hoop op U. Amen.

12345678910...