Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:      Ephesians 2:10 (Amplified Bible)

'We are His workmanship [His work of art], created in Christ [spiritually transformed, renewed, ready to be used] for good works, which God prepared for us beforehand [taking paths which He set], so that we would walk in them [living the good life which He prearranged and made ready for us].'

-  What a joy it is to know that God has pre-prepared great things for us.
-  He is always at work within us just as an artist works on his artwork.
-  He has already created paths designed just for you to walk in.
-  The Lord has a plan for every life that is fully submitted to Him.

PRAYER: 
Lord, thank You for the work that You are doing in my life. I want nothing other than Your perfect and complete plan, will and path for my life. Amen


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
11/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:      Johannes 14:6

'Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.'

-  Hierdie is die presiese woorde van ons Verlosser.
-  Hy herinner ons dat Hy die weg, die waarheid en die lewe is.
-  In Christus kan ons ons weg vind, die waarheid ken en die lewe geniet.
-  Daar is geen kortpad nie want Hy is die enigste weg en die enigste deur.

GEBED: 
Vader, dankie vir nog ‘n heerlike dag. Ek kom vandag na U toe want U is die weg, die waarheid en die lewe en ek besef dat ek U nodig het. Amen

10/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:      Johannes 8:12

'En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê:  Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.'

-  Ons keuse om God te volg bring wonderbare gevolge.
-  Dit is hierdie massiewe tree in die lig wat ons met ewige hoop vervul.
-  Die gevolg is dat ons NOOIT weer in die donkerte hoef te wandel nie.
-  Sy lig kom en verander alles wat dit aanraak.

GEBED: 
Vader, ek kies weer vandag om U te volg. Gee my die geloof wat ek nodig het om uit die donkerte te tree en laat my in U heerlike lig lewe, vandag en tot in ewigheid. Amen

09/02/2016

Daily Bible Verse:      Ecclesiastes 3:14 (Lexham English Bible)

'I know everything God does endures forever; nothing can be added to it, and nothing can be taken from it, for God so acts that humans might stand in awe before Him.'

- The Lord does not act according to the whims and fancies of man.
- He is the supreme and sovereign God.
- Humanity may think it can do as it pleases, but the will of God stands forever.
- This is a foundation we can stand on in the storms and insecurities of life.


PRAYER: 
Lord, I stand, yes I stand in awe of You and of Your greatness and Your sovereignty. I know that every word You have spoken endures forever. Amen

09/02/2016

Daily Bible Verse:      Ecclesiastes 3:14 (Lexham English Bible)

'I know everything God does endures forever; nothing can be added to it, and nothing can be taken from it, for God so acts that humans might stand in awe before Him.'

- The Lord does not act according to the whims and fancies of man.
- He is the supreme and sovereign God.
- Humanity may think it can do as it pleases, but the will of God stands forever.
- This is a foundation we can stand on in the storms and insecurities of life.


PRAYER: 
Lord, I stand, yes I stand in awe of You and of Your greatness and Your sovereignty. I know that every word You have spoken endures forever. Amen

09/02/2016

Daaglikse Byble Vers:      Prediker 3:14 

'Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan; daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie; en God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig.'

-  Die Here is nie so wispelturig soos die mens nie.
-  Hy is die allerhoogste en soewereine God.
-  Die mensdom mag dink hulle kan doen net wat hulle wil, maar die wil van God staan vir ewig.
-  Dit is ‘n fondasie waarop ons in die storms en onsekerhede van die lewe kan staan.

GEBED: 
Vader, ek staan, ja ek staan verwonderd oor U en U grootheid en U soewereinheid. Ek weet dat elke woord wat U ooit gespreek het sal vir ewig bly staan. Amen

08/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:      Psalm 106:8 

'Maar Hy het hulle verlos om sy Naam ontwil, om sy mag bekend te maak.'

-  Die Here wil in jou situasie werk om Sy magtige krag te demonstreer.
-  Hy wil intree en red eenvoudig omdat Hy God is.
-  Ons mag Hom faal maar Hy het geen voorneme om ons te faal nie.
-  Hy sal die eer van Sy naam verdedig en Hy sal wonders doen.

GEBED: 
Vader, mag U magtige krag in my situasie gedemonstreer word so dat ander mense sal weet dat U God is en dat daar niemand is wat met U vergelyk kan word nie. Amen

05/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:       1 Samuel 12:22 

'Want die HERE sal sy volk terwille van sy grote Naam nie verwerp nie, omdat dit die HERE behaag het om van julle vir Hom ‘n volk te maak.'

-  Die Here het en sal ook nooit vir jou verwerp of verlaat nie.
-  Hy sal nooit Sy eie seuns en dogters verwerp nie.
-  As Sy kind behoort jy aan Hom.
-  Wees vandag verseker dat jy aan God behoort en Hy is jou Vader.

GEBED: 
Vader, Ek rus verseker, nou en altyd, in die groot kennis dat ek aan U behoort en dat U my nooit op enige manier sal verwerp, verlaat of faal nie. Amen

04/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:       1 Petrus 2:9 

'Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.'

-  Die Here is Een wat in ons donkerte na ons uitroep.
-  Hy kom om donkerte te verruil vir Sy wonderlike lig.
-  Hy het ons uit die donkerte van onkunde en sonde, geroep.
-  Diegene wat in Sy lig wandel ondervind deel van Sy wonder en heerlikheid.

GEBED: 
Vader, ek tree vandag uit die donkerte. Ek hoor U roep en ek reageer en ek betree U wonderlike lig. Amen

03/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Psalm 118:27 

'Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee.'

-  Die Here het Sy aansig teenoor jou laat skyn.
-  Dit is Sy begeerte dat jy Sy lig in jou hart en in jou lewe sal ken.
-  Sy lig skyn helder selfs in die donkerste nag.
-  Sy lig sal jou lei, troos en onderhou.

GEBED: 
Vader, laat U lig, die lig van U aangesig oor my skyn. Mag ek in U lig wandel en mag ek in die proses die sekerheid ken dat U my gered het en vir my lewe gegee het. Amen

02/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Markus 11:25 

'En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.'

-  Onvergifnis en wrokke beroof ons van God se seën.
-  Ons dra almal letsels en wonde.
-  As ons hierdie dinge laat gaan kan ons heling en vergifns vir onsself verkry.
-  Wanneer ons iemand anders vergewe, vergewe God ons.

GEBED: 
Vader, ek vegewe almal wat my seergemaak het en my familie skade berokken het. Ek kies om in vergifnis te lewe sodat ek die vryhid wat dit bring, kan geniet. Amen

01/02/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Markus 11:22 

'Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê'

-  Daar is baie dinge in die lewe wat ons ontstel.
-  Maar tenmidde daarvan moet ons aanhou om op God te vertrou.
-  Wat vir jou moeilik lyk is maklik vir God.
-  Die dinge wat vir die mens onmoontlik is, is vir Hom moontlik.

GEBED: 
Vader, Ek kies om U te vertrou en geloof in U te hê. U is almagtig. Daar is niks wat vir U te moeilik is nie. Amen

29/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Filippense 4:8 

'Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig, is alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.'

-  Ons gedagtes is ‘n belangrike deel van ons lewens.
-  Feit is, ons word wat ons dink.
-  Ons kan kies waarop ons wil konsentreer, positief of negatief.
-  Laat jou gedagtes op dit wat waar, wat eerbaar, rein, lieflik en bewonderenswaardig is gevestig bly.

GEBED: 
Vader, vergewe my vir negatiwiteit, twyfel en vrees wat dikwels my gedagtes oorheers. Ek kies om vandag my gedagtes op daardie dinge wat U behaag, te vestig. Amen

28/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Hebreërs 10:23 

'Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou;'

-  Ek en jy word aangemoedig om op God te vetrou.
-  Ons Hoop is ons grootse bate.
-  Ons moet vas hoop op die hoop wat ons in Hom het.
-  Die Here is betroubaar en getrou.

GEBED: 
Vader, ek kies om vas te hou aan die hoop wat ek in U as my Vader en my God het. Mag ek nooit twyfel nie want U is betroubaar en getrou. Amen

27/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       1 Korinthiërs 10:13 

'Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.'

-  Die fondasie van ons geloof is die feit dat God getrou is.
-  In Sy getrouheid weet Hy hoeveel ons kan verdra.
-  Hy sal nie toelaat dat ons meer moet dra as wat ons instaat is om te dra nie.
-  En Hy belowe ook ‘n uitkoms.

GEBED: 
Vader, U is werklik my Getroue Vader. Ek verheug my daarin om te weet dat U dit vir my moontlik sal maak om die situasie waarin ek nou is te kan verdra en dat ek dit sal oorwin. Amen

26/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Matthéüs 25:21 

'En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.'

-  As jy bestendig in jou getrouheid is sal jy beloon word.
-  As ons getrou is in ons daaglikse verantwoordelikhede sal verdere deure vir ons oopgemaak word.
-  Dit is dikwels die klein dinge waarin ons getrou moet wees.
-  As ons in die klein dinge getrou is sal ons later met groter dinge vertrou word.

GEBED: 
Vader, terwyl ek poog om getrou te wees met die dinge wat U my mee vertrou het, bid ek dat U baie nuwe en interssante deure vir my sal open. Amen

25/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Handelinge 6:5 

'…; en hulle het gekies; Stefanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige gees,'

-  Hoe wonderlik as mense dit van jou kan sê
-  Kan mense van jou sê wat hulle van Stefanus gesê het?
-  Kan mense jou beskryf as iemand wat “vol van geloof en van die Heilige Gees” is.
-  Dit is ‘n wonderlike kompliment.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U aanraking op my lewe my anders sal maak en ek bid dat ander mense die wonderlike dinge wat U in my lewe gedoen het sal kan sien. Amen

22/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       2 Korinthiërs 3:18 

'En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.'

-  Die invloed van die Heilige Gees in ons lewens lei tot transformasie.
-  Hy wil ons van een vlak van heerlikheid neem na ‘n ander vlak.
-  Hierdie transformasie moet ‘n voortdurende deel van ons Christelike ondervinding wees.
-  Die resultaat is dat ons behoort meer en meer soos Hy te word.

GEBED: 
Vader, mag ek weet wat dit beteken om verander te word sodat ek kan word wat U bedoel het vir my om te wees, meer en meer soos U. Amen

21/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Exodus 31:3

'en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk,'

-  Wanneer ons met God se Gees gevul is is daar geen einde aan wat ons kan bereik nie.
-  Hier sien ons dat die resultaat wysheid, verstand en kennis en bekwaamheid was.
-  Ons eie wysheid, verstand en kennis en bekwaamheid kan ons nie baie ver bring nie.
-  Wanneer ons deur Sy Gees bekragtig is, gee Hy ons Sy wysheid, verstand en kennis en bekwaamheid.

 

GEBED: Vader, dankie vir die lewensveranderings effek wat kom wanneer U my lewe met U Gees vul. Mag ek elke dag met U wysheid,, U verstand en kennis en U bekwaamheid optree. Amen

20/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:       Handelinge 11:15

'En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval soos ook op ons in die begin.'

-  Die Here het sy Heilige Gees gestuur om voortdurend met jou te wees.
-  Sy Gees het op mense in die Bybel geval en jy kan dieselfde ken.
-  Sy Gees maak die groot verskil in ons daaglikse lewens.
-  Vra Hom dus om jou met sy kosbare Heilige Gees te vul.

GEBED: 
Vader, net soos wat U Heilige Gees op mense in die vroeë kerk geval het, bid ek dat U Gees op my sal val en my lewe totaal vervorm. Amen

19/01/2016

Daaglikse Bybel Vers:   Spreuke 28:25

'Die hebsugtige verwek twis; maar hy wat op die HERE vertrou, word verkwik.'

-  Diegene wat op die Here vertrou sal voorspoedig wees.
-  Diegene wat op die Here vertrou sal in Sy sorg wees.
-  Hy sal onderneem, Hy sal voorsien en Hy sal seën.
-  Die HERE sal geen goeie ding van diegene wat goed doen, weerhou nie.

GEBED: 
Vader, ek het U seën en voorsiening in my lewe nodig. U is die bron van elke gawe en ek rus in die wete dat U my voorsiener is en die Een is wat weet presies wat ek nodig het. Amen.

12345678910...