Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Psalm 32:7

'You are my hiding place; You preserve me from trouble; You surround me with songs of deliverance.'

- You have a ‘hiding place’ in the Lord.
- You can run to Him and be safe, and He will preserve you.
- When we are hidden in God, we are in the safest place of all.
- May He put a song in your heart today!

PRAYER: 
Lord, You are my hiding place. You always fill my heart, with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in You. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
28/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 29:11

'Die HERE sal sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.'

- Hier is twee dinge wat die Here wil hê dat jy as ‘n werklikheid in jou lewe moet ken.
- Hy wil jou sterkte gee en Hy wil jou met vrede seën.
- As jy vandag sterkte nodig het, ontvang dit wat Hy jou aanbied.
- As jy die seën van vrede nodig het, reik uit en ontvang Sy vrede.

GEBED
Vader, dankie vir die gawe van sterkte wat U my aanbied. Ek ontvang U sterkte in my lewe nou dadelik. Dankie ook vir die seën van vrede. Mag U vrede my hart en gedagtes oorstroom terwyl ek op U vertrou. Amen

27/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 5:13

'Want U seën die regverdige, o Here, U omring hom met welbehae soos met ‘n skild.'

- Die vreugde is om te weet dat as Sy kinders is Sy seën op ons.
- Die Here sal jou sekerlik seën!
- Feit is, Hy wil jou met sy guns omring.
- Hy wil jou beskerm en aan alle kante veilig hou.

PRAYER: 
Vader, dankie vir U seën en guns op my lewe. Ek kan met vertroue uittree, wetende dat U met my is en dat U my omring met ‘n skild. Amen.

24/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 30:19

'...die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag.'

- Die lewe is ‘n reeks keuses.
- Sekere keuses sal ons opwaarts neem terwyl ander ons sal afbring.
- Moenie minder as God se beste vir jou en jou familie aanvaar nie.
- Maak ‘n bewuste keuse en kies lewe bo die dood, seën bo vloeke.

GEBED: 
Here, in hierdie plegtige oomblik maak ek my keuse. Ek kies om U te volg en dus kies ek die lewe wat U my aanbied. Ek verklaar dat hierdie ‘n afgehandelde saak is en ek sien uit na die uitvloeiïng wat U in U Woord belowe. Amen.

23/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 12:28

'Op die pad van geregtigheid is lewe...'

- Wanneer ons die Here en Sy weë volg, lei dit tot lewe.
- Wanneer ons kies om Hom eerste te plaase, kies ons ‘n pad tot lewe.
- Ons moenie toelaat dat ander ons aandag aflei omdat hulle dinge anders doen nie.
- Kom ons bly op die pad, volg Sy weë en sien dan die lewe wat Hy belowe het.

GEBED: 
Here, dankie dat terwyl ek U volg, ek besig is om myself in te rig vir die lewe en seën wat U belowe het en wat U vir my voorberei het. Amen.

22/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 48:10

'o God, ons dink aan u goedertierenheid binne-in u tempel.'

- Party dae moet ons net onsself herinner aan Sy ewigdurende liefde.
- Ons moet aan Sy ewigdurende liefde/goedertierenheid dink.
- Ons moet daaroor mediteer en begin om te verstaan wat dit beteken.
- Sy ewigdurende liefde is Sy verbond van getrouheid teenoor jou.

GEBED: 
Vader, dankie vir U verbond van getrouheid teenoor my. Mag ek altyd daaraan dink en myself herinner aan U ewigdurende liefde. Amen.

21/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 12:22

'Want die HERE sal sy volk ter wille van sy grote Naam nie verwerp nie, omdat dit die HERE behaag het om van julle vir Hom ‘n volk te maak.'

- God se getrouheid teenoor my en jou is gewaarborg.
- Dit is deel van Sy natuur om getrou teen jou te wees.
- Jy is Sy kind en Hy het jou lief en waardeer jou.
- Verbly jou want jou Hemelse Vader het jou lief.

GEBED: 
Vader, dankie vir U volmaakte liefde vir my. U sal my nooit versaak nie, U sal my nooit verlaat nie en U sal nooit ophou om my lief te hê nie. Amen.

17/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 6:27

'Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?'

- Bekommernis het die krag om ons te beroof van die vreugde wat God vir ons beplan het.
- Ons Here Homself sê vir ons dat ons nie tyd moet bestee aan bekommernisse nie.
- Feit is Hy sê vir ons dat ons, ons bekommernisse en probleme vir Hom moet gee.
- Hy wil die las van ons skouers aflig sodat ons kan sien wat Hy vir ons sal doen.

PRAYER: 
Vader, ek gee vir U die dinge wat my vandag hinder. Ek kies om U te vertrou en in U getrouheid te rus. Amen.

16/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 40:30-31

'Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.'

- Niemand kan die gewig van die lewe op hulle eie dra nie.
- Ons het almal hulp van buite nodig.
- Ons hulp kom van die Here.
- Hy is die Een wie wil kom en vir jou krag gee en jou opwek.

GEBED: 
Vader, ek verklaar dat ek U krag in my lewe nodig het. Ek vra dat U sal kom en my krag en hoop vernuwe terwyl ek nou op U wag. Amen.

15/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:1

'Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.'

- Die Here is jou bron.
- Hy is die gewer van elke goeie en perfekte gawe.
- Ons moet erken en verstaan wie ons bron is.
- As ons Hom in ons lewens het, het ons alles wat ons nodig het.

GEBED: 
Vader, ek erken en glo at U my bron is. Ek vertrou op U vir all my behoeftes, wetende dat U kan en sal al my behoeftes voorsien. Amen.

14/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 22:14

'En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word.'

-  Dit is so bemoedigend om te weet dat die Here sal voorsien.
-  Watter behoeftes het jy vandag?
-  Mag jy kan sê: ‘Alles wat ek nodig gehad het, Het U hand voorsien!’
-  Die Here is getrou en Hy sal getrou aan jou wees in al jou behoeftes.

GEBED: 
Vader, vandag erken ek dat U my bron is. Ek verklaar dat U vir my sal voorsien en ek sal U vertrou en ek sal nie vrees nie. Amen.

13/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 8:18

'Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe...'

-  Uit die Here se goedheid wil Hy dit vir ons moontlik maak om suksesvol te wees.
-  Hy gee ons die krag wat nodig is om dit te kan bereik.
-  Ons moet onsself hieraan herinner en die Here onthou.
-  As ons Hom die eerste plek in ons lewens gee sal die toekoms met hoop gevul wees.

GEBED: 
Vader, dankie vir die krag wat U vir vandag vir my gee en die blink hoop wat U my gee vir môre. Ek ontvang U krag wat dit moontlik maak vir my om suksesvol te wees. Amen.

10/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 23:5b

'...maar die HERE jou God het vir jou die vloek in ‘n seën verander, omdat die HERE jou God jou lief gehad het.'

-  Die Here kan enigiets wat oor jou uitgespreek is tot niet maak en omkeer.
-  Miskien het mense gesê dat jy nooit veel sal bereik nie?
-  Maak nie saak wat gesê of gedoen is nie, die Here kan dit verander van’n vloek na ‘n seën.
-  Hy wil hierdie dinge vir jou doen omdat Hy jou lief het.

GEBED
Vader, dit is so ‘n groot vreugde om te weet dat U enige situasie in iets pragtig kan verander, eenvoudig net omdat U my liefhet. Amen.

09/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 25:21-22

'As jou vyand honger het, gee hom brood om te eet; en as hy dors het, gee hom water om te drink.  Want jy hoop gloeiende kole op sy hoof, en die HERE sal jou dit vergelde.'

-  Hoe ons in moeilike situasies optree kan omstandighede verander.
-  Hulle sê dat mense wat seergekry het maak ander mense seer.
-  Met God se hulp kan ons met ‘n ander gees reageer.
-  Wanneer ons met liefde reageer kan wonderwerke plaasvind.

GEBED
Vader, ek verleen vergifnis aan die wat my seergemaak of benadeel het. Ek kies om ‘n instrument van vrede en genesing te wees terwyl U liefde in en deur my werk. Amen.

08/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 6:6

'Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.'

-  Gebed is ‘n baie belangrike aspek van ons geestelike lewens.
-  Om te bid is eenvoudig net om met die Here te praat.
-  Jou Hemelse Vader sien en weet alles.
-  Kom ons bring tyd met Hom deur en Hy sal jou beloon.

GEBED
Vader, dankie vir hierdie oomblik waarin ek kan stilstaan en my versoeke en smekinge na U toe kan bring. Dankie dat U alles sien en dat U my sal beloon. Amen.

31/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 22:19

'Rig nou julle harte en julle siel daarop om die HERE julle God te soek….'

-  Om die Here te soek behoort ons siel se begeerte te wees.
-  As jy soek na antwoorde sal jy hulle slegs in God vind.
-  Moenie toelaat dat jou hart afgelei of behep raak met ander dinge nie.
-  Gee aan Hom die plek van prioriteit en soek die Here jou God.

GEBED
Vader, vandag kies ek om my en lewe in ‘n soeke na U te wy. Dit is my begeerte om U te soek, U te ken en dat U my sal lief hê. Amen.

30/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              1 Konings 19:11-12

'in die wind was die HERE nie. En nà die wind ‘n aardbewing; in die aardbewing was die HERE nie. En nà die aardbewing ‘n vuur; in die vuur was die HERE nie. En nà die vuur die gesuis van ‘n Sagte koelte.'

-  Ons moet aandag gee aan die sagte stem van God binne ons.
-  Soms mag ons wens dat Hy dramaties met ons moet praat.
-  Maar meesal praat Hy met ons deur ‘n sagte stil stem.
-  Mag ons sensitief wees om te luister en te hoor wat Hy vir ons wil sê.

GEBED
Vader, verewe my dat ek alytd ‘n dramatiese teken van U verwag. Ek bid dat U met my sal praat en mag ek U sagte, stil stem in my lewe ken wanneer U my lei en raadgee. Amen.

27/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 1:4

'soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.'

Hoe wonderlik om te weet dat die Here elkeen van ons gekies het.
Die Here het JOU vir Homself gekies.
Hy het jou gekies sodat jy Sy teenwoordigheid daagliks in jou lewe kan geniet.
Daarom kan ons Hom met ons lewens vereer.

GEBED
Vader, dankie dat U my gekies het. Ek onderwerp my lewe, my hart en my toekoms in U liefdevolle hande. Mag ek U teenwoordigheid ondervind en mag ek lewe om U te vereer, omrede U groot liefde vir my. Amen.

26/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 91:7

'Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal dit nie aankom nie.'

-  Wanneer ons die Here as ons beskermer kies sal Hy voorsien alles wat ons nodig het.
-  Hy kan dit wat bedoel was om ons te vernietig neem en dit in ‘n getuienis verander.
-  Groot sekerheid is belowe aan gelowiges tenmidde van gevaar.
-  Alhoewel gevaar op ons pad sal kom, sal ons met God oorwin.

GEBED
Vader, dankie vir U belofte om met my te wees en my te help met alles wat ek moet hanteer. Tenmidde van alles wat op my pad kom, mag ek U teenwoordigheid en U hand in elke besonderheid ken. Amen.

25/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 25:4

'HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie.'

-  Die Here wil jou wys wat om te doen in jou spesifieke situasie.
-  Hy wil jou Sy guns aanbied deur jou te help en te lei.
-  In die lewe is daar die gevaar om van die regte pad af  te dwaal.
-  As ons in afhanklikheid van Hom lewe sal Hy vir ons die regte weg wys.

GEBED
Vader, leer my U weë, sodat ek saam met U kan wandel. Wys my U weë, terwyl ek my vertroue op U plaas. Amen.

24/05/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 4:12

'Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat  jy moet sê.'

-  Wanneer ons weet dat die Here met ons is, kan ons met vertrou optree.
-  Die Here sal met jou wees.
-  Die Here sal vir jou die woorde gee wat jy moet spreek.
-  Moenie aarsel nie, wees dapper en tree op soos wat Hy jou lei.

GEBED: 
Vader, dankie dat U met my is. Ek weet dat met U krag kan ek vol vertroue en dapperheid op tree en deur U gebruik word op ‘n wonderlike wyse. Amen.

12345678910...