Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:             Lamentations 3:22

'Because of the LORD's great love we are not consumed, for His compassions never fail.'

-  The Lord’s great love for you knows no end.
-  Because of His faithful love we are sustained day by day.
-  His compassions are intertwined with everything He does.
-  And His love, his mercy and His grace will never fail you.

PRAYER: 
Lord, Thank you Lord that Your compassions for me will never fail and Your great love will carry me all the way. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
25/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 138:7 (‘n Psalm van Dawid)

'As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my. '

-  Dawid het die grootste deel van sy lewe tenmidde van benoudheid gewandel.
-  Maar die Here het sy lewe behou.
-  Hy sal dieselfde vir jou ook doen.
-  Hy strek Sy hand uit teen die toorn van jou vyande.

GEBED: 
Vader, U is waarlik die onderhouer van my lewe. Ek neem nou U reddende regterhand en lewe met geloof. Amen.

24/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Jesaja 26:4

'Vertrou op die HERE vir ewig, want in die HERE HERE is ‘n ewige rots.'

-  Om op God te vertrou behoort die logiese ding te wees.
-  Wanneer ons Hom vertrou, vertrou ons dit wat ewig is.
-  Laat Hom die ewigdurende rots van jou lewe wees.
-  Hy is die rots wat nie verskuif of geskud kan word nie.

GEBED: 
Vader, wie anders kan ons aanroep behalwe U o Here? U is die rots en apart van U is daar niemand anders nie. Amen.

21/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Hebreërs 1:3

'Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, ….'

-  Uiteindelik is die Here ons onderhouer.
-  Hy onderhou alles en dit sluit jou in.
-  Sy Woord is kragtig en dit het die krag om jou te onderhou.
-  Hy sal jou op lig, Hy sal jou dra en Hy sal jou onderhou.

PRAYER: 
Vader, ek herken dat U die een is wie my elke dag dra en onderhou.  Mag ek my sekuriteit slegs in U vind. Amen.

20/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Jona 2:1

'En Jona het tot die HERE sy God gebid uit die ingewande van die vis.'

-  Dit bring groot vreugde om te weet dat dit nie saak maak waardeur ons moet gaan nie, ons kan altyd vir God aanroep.
-  Jona het homself in ‘n hopelose situasie bevind.
-  Maar selfs daar kon hy God aanroep.
-  Ek en jy kan dieselfde doen en ons moet nie aarsel om dit te doen nie.

GEBED: 
Vader, U weet waardeur ek gaan en tenmidde daarvan kies ek om U aan te roep. My Here en my Verlosser. Amen.

19/11/2014

Daaglikese Bybel Vers:             Psalm 23:4

'Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. '

-  Donkerte of donker valleie bedreig God nie.
-  Maak nie saak hoe diep die donkerte is nie, Hy is altyd daar.
-  Ons mag deur donker valleie gaan, maar dit is nie nodig om te vrees nie.
-  Hy sal jou nooit faal nie en Hy het oorwinning in Sy hand.

GEBED: 
Here, dankie dat ek kan weet dat wat ek ookal moet deur gaan is U altyd reg langs my en ek kan rus in die wete dat wanneer U naby is, is daar niks om te vrees nie. Amen.

18/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:      1 Petrus 1:8

'Vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike heerlike blydskap.'

-  Ons het hiedie lewende hoop en geloof  wat toelaat dat ons God vertrou.
-  Ons kan glo selfs al het ons nie Sy genadige gesig gesien nie.
-  Ons kan Hom ken, want Sy Gees getuig saam met ons gees.
-  Daarom kan ons groot vertroue en groot vreugde hê.

GEBED
Here, ek verbly my in die feit dat U Heilige Gees binne my werk en bevestig hoe groot U is en hoe groot U liefde vir my is. Amen.

17/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Josua 24:15

'….., kies dan vir julle vandag wie julle wil dien:…. '

-  Keuses bly ‘n belangrike deel van elke aspek van die lewe.
-  Daar sal ‘n dag in ons lewens kom wanneer ons ‘n keuse moet maak.
-  Die keuse is of ons God gaan dien of nie.
-  Maak vandag en elke dag van jou lewe die regte keuse.

PRAYER: 
Vader, ek kom vandag na U toe en ek plaas my lewe in U hande. Ek plaas my hande in U ewige, liefdevolle hande. Ek kies om U te dien. Amen.

14/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   2 Korinthiërs 5:15

'omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. '

-  Daar is nie ruimte vir selfsugtigheid in ons lewens nie
-  Ons is geseën sodat ons ‘n seën vir ander kan wees.
-  Moenie net vir jouself lewe nie maar LEWE vir Hom.
-  Lewe vir Hom en laat Hom jou lewe vandag gebruik.

GEBED: 
Vader, vergewe my dat ek selfgesentreerd gelewe het. Mag my lewe , van vandag vorentoe, iets wees wat U kan gebruik om ander te seën. Amen.

13/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   2 Korinthiërs 12:10

'Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Chistus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. '

-  In die lewe is daar vele uitdagings.
-  Miskien het jy gehoop dat die uitdagings verwyder sou word?
-  Dikwels sien ons later dat God ‘n doel daarmee gehad het.
-  Dit is in die swakheid wanneer ons op Hom steun, dat ons sterk is.

GEBED: 
Here, U weet presies wat U in my lewe doen. Dit is slegs U wat my struikelblok kan neem en dit tot U eer in ‘n vastrapplek verander. Amen.

12/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Kolossense 1:11

'en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. '

-  Jy kan kragtig gemaak word as gevolg van Sy krag in jou lewe.
-  Jy kan daagliks versterk en bekragtig word.
-  Wanneer hierdie ‘n werklik is, kan ons enige uitdagings aandurf.
-  Ons sal die krag hê om dit tot oorwinning deur te sien.

GEBED: 
Vader, mag ek vandag in U kragtig gemaak word. Mag ek versterk word met alle krag en gee my oorwinning, dit bid ek. Amen.

11/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Kolossense 1:9

'Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. '

-  Soms weet ons nie wat om te doen of waarheen ons moet draai nie.
-  Ons moet dinge sien soos wat God dit sien.
-  Hy wil jou vul met die kennis van Sy wil.
-  Sy Gees sal jou die wysheid en insig gee wat jy nodig het.

GEBED: 
Vader, in ‘n wêreld waar dit lyk of dinge donkerder word, mag ek U wil in my situasie ken en mag ek optree met U wysheid en insig. Amen.

10/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   1 Thessalonicense 5:17

'Bid sonder ophou.'

-  Ons moet nooit die belangrike aspek van gebed verwaarloos nie.
-  Ons word aangemoedig om te ‘bid sonder ophou’.
-  Miskien sal dit nodig wees om geduldig te wag vir die antwoorde op ons gebede.
-  Neem jou bekommernisse en probleme en bid daaroor.

GEBED: 
Here, ek neem hierdie oomblik om my bekommernisse en problem na U toe te bring. Help my om oor alles te bid instede daarvan om my daaroor te kwel en dankie vir dit wat U in my situasie gaan doen. Amen.

07/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Psalm 51:12

'Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. '

-  Soms kan die lewe ons besmet agterlaat.
-  Maar ons moet voortdurend ‘n ‘rein hart’ en ‘n ‘vaste gees’ begeer.
-  Dit is iets wat ons vir God kan vra om vir ons te doen.
-  Laat Hom toe om te kom en te vernuwe en iets nuuts binne jou te skep.

GEBED: 
Vader, ek nooi U uit om nou te kom en binne my hart en gees te werk. Verwyder dit wat U nie behaag nie en vernuwe my hart en gees nou, dit bid ek. Amen.

06/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Efésiërs 2:10

'Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.'

-  Jy is ‘n meesterstuk in God se hande.
-  HY werk binne jou en Hy wil hê dat jy dit moet weet.
-  Jy is met ‘n goddelike doel en bestemming gebore.
-  Hy het dinge wat jy behoort te doen, vooruit voorberei – doen hulle!

GEBED: 
Vader, dankie dat U in my lewe wil werk en my U meesterstuk wil laat word. Wys my wat U vir my voorberei het om te doen en gee my die moed om op te tree en dit te doen. Amen.

05/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   2 Korinthiërs 4:16

'Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.'

-  As God in ons lewe is hoef ons nooit moedeloos te word nie.
-  Feit is ons hoef nooit ontmoedig te word of tou op te gooi nie.
-  Hoekom? Maak nie saak wat gebeur nie, Hy wil ons kom vernuwe.
-  Mag Hy vandag en elke dag kom en jou innerlik vernuwe.

GEBED: 
Vader, dankie vir U vernuwende krag in my lewe. Ek sal nie moedeloos raak, tou op gooi of ontmoedig raak nie want U werk binne my. Amen.

04/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:         Kolossense 3:10

'En julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper.'

- Dit is soms goed om jouself te ondersoek.
- Ons moet deel met goed soos onvergifnis en bitterheid.
- Ons het nodig om die nuwe natuur wat God ons gegee het, aan te trek.
- En die doel van ons lewens moet wees om meer soos Hy te word.

GEBED: 
Vader, ek vra dat U my sal help om van vandag af weer nuut te begin. Mag ek volgens die nuwe natuur wat U my gegee het lewe en ek bid dat U asseblief sal kom en my vernuwe. Amen.

03/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Jesaja 49:10

'Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, ….; want hulle Ontfermer (die Here) sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water'

-  Die Here sal jou voortdurend lei.
-  Hy weet en verstaan alles waardeur jy gaan.
-  Sy medelye en getrouheid ken geen perke nie.
-  Hy sal jou neem waar jy nodig het om te gaan, langs fonteine van water.

PRAYER: 
Vader, dankie vir U genade en U onbeperkte medelye. Lei my vandag en in die week wat voorlê en mag ek die ‘fonteine van water’ vind wat U vir my voorberei het. Amen.

31/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Jesaja 49:9

'om te sê aan die gevangenes:  Gaan uit! Aan hulle wat in duisternis is: Kom te voorskyn! '

-  God se geskenk aan elkeen van ons is die geskenk van Vryheid.
-  Sy begeerte is dat ons vry sal bly en nie gevangenes sal word nie.
-  Moenie toelaaat dat dinge oor jou heers en jou ‘n gevangene maak nie.
-  ‘KOM TE VOORSKYN’ uit gevangenskap en ‘WEES VRY’ van die donkerte.

PRAYER: 
Here, mag ek nooit die Vryheid wat U vir my gegee het, verruil vir gevangenskap nie. Mag ek nooit die lig wat U vir my gegee het verruil vir die donkerte om my nie.  Amen.

30/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Hebreërs 4:12

'Want die word van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard,'

-  Die Woord van die Here is kragtig en lewendig.
-  Jy moet nooit die krag daarvan onderskat wanneer dit op jou lewe toegepas word nie.
-  Dit het die vermoë om lewe te bring en dit veroorsaak verandering.
-  Neem dus Sy Woord en pas dit elke dag op jou lewe toe.

PRAYER: 
Vader, ek ontvang U lewende en kragtige Woord vandag in my lewe. Ek bid dat my lewe in antwoord op U Woord verander sal word. Amen.

29/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Jesaja 49:2

'en  Hy het my mond gemaak soos ‘n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het Hy My verberg; en Hy het My ‘n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker My weggesteek;'

-  Soos vir Jesus sal die Here vir jou die woorde gee wat jy moet spreek.
-  Hy sal jou beskerm en veilig hou.
-  Hy sal jou help om doeltreffend en relevant te wees.
-  En wanneer die tyd reg is sal Hy jou gebruik ver bokant wat jy kon dink.

PRAYER: 
Here, mag ek so met U gevul word dat ek soos ‘n ‘Skerp Swaard’ en ‘n ‘Skerp Pyl’ in U hande sal wees. Amen.

12345678910...