Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:       Isaiah 9:6

'A child will be born for us. A son will be given to us'

-  God has given us everything we need.
-  He even gave us His own Son as a gift.
-  This gift needs to be accepted and received as our own.
-  A gift that we don’t appropriate (make our own) has no value.

PRAYER: 
Lord, thank you for the gift of Your Son that we celebrate at this time of the year. We receive this great gift with the full knowledge that HE is Your gift to us. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
10/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:       Jesaja 9:5

'Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;…..'

-  God het vir ons alles gegee wat ons nodig hiet.
-  Hy het vir ons selfs Sy eie Seun as ‘n geskenk gegee.
-  Hierdie geskenk moet deur ons as ons eie ontvang en aanvaar word.
-  ‘n Geskenk wat ons nie aanvaar en ons eie maak nie, het geen waarde nie.

PRAYER: 
Vader, dankie vir die geskenk van U Seun wat ons hierdie tyd van die jaar vier. Ons ontvang hierdie groot geskenk met die wete dat HY U geskenk aan ons is. Amen

09/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Lukas 1:37

'Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. '

-  Wat is die grootste uitdaging wat jou op die oomblik in die gesig staar?
-  Daardie uitdaging is nie te moeilik vir God om op te los nie.
-  Alles wat Hy gesê of belowe het, kan Hy doen.
-  Moenie vir Hom beperk nie want niks is vir Hom onmoontlik nie.

GEBED: 
Vader, ek besef dat U groot is en dat daar niks is wat vir U te moeilik is om te doen nie. Ek vertrou U met al my probleme en bekommernisse. Amen.

08/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Lukas 1:35

'En die engel antwoord en sê vir haar : Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.'

-  Wanneer God ons lewens raak, verander alles.
-  To Hy Maria se lewe geraak het, het die hele geskiedenis verander.
-  Mag die Heilige Gees op jou kom.
-  Mag die krag van die Allerhoogste jou oorskadu.

GEBED: 
Vader, ek bid dat U Gees oor my lewe sal kom. Raak my aan, verander my, vul my en gebruik my dit bid ek. Amen.

05/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Lukas 1:30

'En die engel sê vir haar : Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.'

-  Daar is geen groter blydskap as om guns by God te vind nie.
-  Die Here se guns en seën in ons lewens is ons grootste rykdom.
-  Wanneer ons hierdie realiteit weet is daar geen rede om te vrees nie.
-  Mag sy guns en sy seën op jou rus!

PRAYER: 
Here, dankie vir U guns en U seën in my lewe. Ek kies om te lewe sodat U behaag en ge-eer word. Amen.

04/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Exodus 15:20

'En Mirjam, die profetes, die suster van Aäron, het ‘n tamboeryn in haar hand geneem; en al die vroue het uitgegaan agter haar aan, met tamboeryne en in koordanse. '

-  Daar kom ‘n tyd wanneer dit vir ons nodig word om bly en dankbaar te wees.
-  Dinge het miskien nie verloop soos beplan nie, maar God het ons daardeur gelei.
-  Daar is altyd ‘n rede om verheug en dankbaar te wees.
-  Neem die tyd en vier die oorwinnings wat Hy vir jou gegee het.

PRAYER: 
Vader, vandag wil ek die tyd neem om vir U te dank en te loof vir U getrouheid en liefde gedurende hierdie jaar. Ek vier die feit dat U my gehelp het en gedra het in sovele wyses. Amen.

03/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Jeremia 31:4

'Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word,……. '

-  Ons lewens kan met ‘n gebou vergelyk word.
-  Dele van ons lewens kan met tyd afgebreek word.
-  Maar die Here wil kom en die herbou proses daarvan begin.
-  Wanneer Hy iets herbou is dit gewaarborg dat dit staande sal bly.

GEBED: 
Here, ek bid dat U sal kom in al daardie gebroke en vernietigde areas van my lewe en elke deel daarvan herbou. Amen.

02/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             2 Kronieke 31:21b

'Jehisikia het God met sy hele hart gesoek en voorspoed gehad. '

-  Ons ontvang groot beloning as ons die Here met ons hele hart volg.
-  As ons God die eerste plek gee stel ons onsself op vir sukses.
-  Ons behoort God te soek met ons hele hart.
-  Die resultaat van so ‘n leefwyse is sukses.

PRAYER: 
Vader, help my om my lewe heelhartig aan U te wy. Ek kies om U te soek met my hele hart, met my hele siel, al my krag en met my hele verstand. Amen.

01/12/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 119:73

'U hande het my gemaak en my toeberei; …. '

-  God se eie hande het jou gevorm en geskape.
-  Hy maak nie gemors nie.
-  Sy hande het jou gevorm en Sy hande het jou bymekaar gehou.
-  Weet dat die HERE God is. Dit is Hy wat jou gemaak het, en jy is Syne.

GEBED: 
Vader, ek is die werk van U hande. Ek behoort aan U en U het my siel geskep. In U hande is my lewe en my toekoms veilig en bewaar. Amen.

28/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 138:8

'Die HERE sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, HERE is tot in ewigheid : laat nie vaar die werke van u Hande nie! '

-  Het jy besef dat die Here planne vir jou lewe het?
-  In Sy groot liefde vir jou het Hy planne en doele vir jou ingesluit.
-  Hy sal Sy planne vir jou lewe laat geskied.
-  Rus in Hom en in Sy getroue en duursame liefde vir jou.

GEBED: 
Here, dankie dat U dit wat my aangaan perfek sal laat geskied. Ek bid dat U, U doel met my sal volbring. Amen.

27/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 20:7

'Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.'

-  Daar is sekere dinge waarvan jy verseker kan wees.
-  Jy kan seker wees dat God vir jou is en nie teen jou is nie.
-  Jy kan seker wees dat Hy vir jou die oorwinning wil gee.
-  Jy kan seker wees van Sy ewige liefde en goedertierenheid teenoor jou.

GEBED: 
Vader, ek is verheug in die vertroue wat ek in U kan hê, my Hemelse Vader en my Here en Verlosser. Ek weet vir seker dat U my die oorwinning waarvoor ek op U vertrou, sal gee. Amen.

26/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Klaagliedere 3:22

'Dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; '

-  Die Here se volmaakte liefde vir jou het geen einde nie.
-  As gevolg van Sy getroue liefde word ons dag na dag onderhou.
-  Sy barmhartighede is vermeng met alles wat Hy doen.
-  En Sy liefde en Sy genade sal jou nooit faal nie.

GEBED: 
Here, dankie dat U goedertierenheid teenoor my nooit sal faal nie en U volmaakte liefde my die totale pad sal dra. Amen.

25/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Psalm 138:7 (‘n Psalm van Dawid)

'As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my. '

-  Dawid het die grootste deel van sy lewe tenmidde van benoudheid gewandel.
-  Maar die Here het sy lewe behou.
-  Hy sal dieselfde vir jou ook doen.
-  Hy strek Sy hand uit teen die toorn van jou vyande.

GEBED: 
Vader, U is waarlik die onderhouer van my lewe. Ek neem nou U reddende regterhand en lewe met geloof. Amen.

24/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Jesaja 26:4

'Vertrou op die HERE vir ewig, want in die HERE HERE is ‘n ewige rots.'

-  Om op God te vertrou behoort die logiese ding te wees.
-  Wanneer ons Hom vertrou, vertrou ons dit wat ewig is.
-  Laat Hom die ewigdurende rots van jou lewe wees.
-  Hy is die rots wat nie verskuif of geskud kan word nie.

GEBED: 
Vader, wie anders kan ons aanroep behalwe U o Here? U is die rots en apart van U is daar niemand anders nie. Amen.

21/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Hebreërs 1:3

'Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, ….'

-  Uiteindelik is die Here ons onderhouer.
-  Hy onderhou alles en dit sluit jou in.
-  Sy Woord is kragtig en dit het die krag om jou te onderhou.
-  Hy sal jou op lig, Hy sal jou dra en Hy sal jou onderhou.

PRAYER: 
Vader, ek herken dat U die een is wie my elke dag dra en onderhou.  Mag ek my sekuriteit slegs in U vind. Amen.

20/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:             Jona 2:1

'En Jona het tot die HERE sy God gebid uit die ingewande van die vis.'

-  Dit bring groot vreugde om te weet dat dit nie saak maak waardeur ons moet gaan nie, ons kan altyd vir God aanroep.
-  Jona het homself in ‘n hopelose situasie bevind.
-  Maar selfs daar kon hy God aanroep.
-  Ek en jy kan dieselfde doen en ons moet nie aarsel om dit te doen nie.

GEBED: 
Vader, U weet waardeur ek gaan en tenmidde daarvan kies ek om U aan te roep. My Here en my Verlosser. Amen.

19/11/2014

Daaglikese Bybel Vers:             Psalm 23:4

'Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. '

-  Donkerte of donker valleie bedreig God nie.
-  Maak nie saak hoe diep die donkerte is nie, Hy is altyd daar.
-  Ons mag deur donker valleie gaan, maar dit is nie nodig om te vrees nie.
-  Hy sal jou nooit faal nie en Hy het oorwinning in Sy hand.

GEBED: 
Here, dankie dat ek kan weet dat wat ek ookal moet deur gaan is U altyd reg langs my en ek kan rus in die wete dat wanneer U naby is, is daar niks om te vrees nie. Amen.

18/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:      1 Petrus 1:8

'Vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike heerlike blydskap.'

-  Ons het hiedie lewende hoop en geloof  wat toelaat dat ons God vertrou.
-  Ons kan glo selfs al het ons nie Sy genadige gesig gesien nie.
-  Ons kan Hom ken, want Sy Gees getuig saam met ons gees.
-  Daarom kan ons groot vertroue en groot vreugde hê.

GEBED
Here, ek verbly my in die feit dat U Heilige Gees binne my werk en bevestig hoe groot U is en hoe groot U liefde vir my is. Amen.

17/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Josua 24:15

'….., kies dan vir julle vandag wie julle wil dien:…. '

-  Keuses bly ‘n belangrike deel van elke aspek van die lewe.
-  Daar sal ‘n dag in ons lewens kom wanneer ons ‘n keuse moet maak.
-  Die keuse is of ons God gaan dien of nie.
-  Maak vandag en elke dag van jou lewe die regte keuse.

PRAYER: 
Vader, ek kom vandag na U toe en ek plaas my lewe in U hande. Ek plaas my hande in U ewige, liefdevolle hande. Ek kies om U te dien. Amen.

14/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   2 Korinthiërs 5:15

'omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. '

-  Daar is nie ruimte vir selfsugtigheid in ons lewens nie
-  Ons is geseën sodat ons ‘n seën vir ander kan wees.
-  Moenie net vir jouself lewe nie maar LEWE vir Hom.
-  Lewe vir Hom en laat Hom jou lewe vandag gebruik.

GEBED: 
Vader, vergewe my dat ek selfgesentreerd gelewe het. Mag my lewe , van vandag vorentoe, iets wees wat U kan gebruik om ander te seën. Amen.

13/11/2014

Daaglikse Bybel Vers:   2 Korinthiërs 12:10

'Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Chistus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. '

-  In die lewe is daar vele uitdagings.
-  Miskien het jy gehoop dat die uitdagings verwyder sou word?
-  Dikwels sien ons later dat God ‘n doel daarmee gehad het.
-  Dit is in die swakheid wanneer ons op Hom steun, dat ons sterk is.

GEBED: 
Here, U weet presies wat U in my lewe doen. Dit is slegs U wat my struikelblok kan neem en dit tot U eer in ‘n vastrapplek verander. Amen.

12345678910...