Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:          Ephesians 6:11b

'…..take your stand against the devil's schemes'

-  Stand firm against all strategies of the devil.
-  Never give him a foothold in your life.
-  Resist him and he will flee from you.
-  Never capitulate and never surrender, God will see you through.

PRAYER: 
Lord, today I draw a line in the sand. I take a stand and I declare, this far and no further. Work on my behalf I pray dear Lord. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
01/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Romeine 13:12

'Die nag het ver gevorder en dit is amper dag.'

-  Daar is altyd hoop met God.
-  Ons mag dink dat die nag seisoen nooit gaan eindig nie.
-  Geween mag deur die nag aanhou , maar vreugde kom in die oggend.
-  Niks wat ons deurmaak hou vir ewig aan nie en Sy lig sal oor ons verrys.

PRAYER: 
Vader, dankie vir U versekering wat U in my lewe inbring. Ek weet dat my seisoen vir deurbraak en verblyding is net om die draai. Amen.

30/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Efésiërs 6:10

'Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.'

-  Sy magtige krag is beskikbaar om jou te versterk.
-  Sy krag hou ons dag na dag staande.
-  Wees kragtig in die Here, nie in jouself nie.
-  Laat Sy ewige krag jou daagliks en vir ewig onderhou

PRAYER: 
Here, ek ontvang U krag nou, vandag, in my lewe. Mag ek nie probeer om myself te onderhou nie, maar mag ek deur U onderhou word. Amen.

29/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Jakobus 4:7

'Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.'

-  Elkeen van sy kinders kan die genot ken om nader aan God te beweeg.
-  Ons doen dit as ons, onsself aan Hom onderwerp.
-  Hy het altyd ons beswil in gedagte.
-  Dan kan jy die duiwel weerstaan en weet dat hy van jou moet wegvlug.

PRAYER: 
Here, ek neem hierdie heilige oomblik om myself, my lewe en my toekoms aan U te onderwerp. Ek weerstaan die duiwel en ek lewe in goddelike oorwinning en krag. Amen.

26/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          2 Korinthiërs 10:4

'want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om  vestings neer te werp.'

-  Die Here het jou die wapens geskenk wat jy nodig het om te oorwin.
-  Hierdie gereedskap en wapens mag nie geskik lyk nie.
-  Maar dit het die krag om te verpletter dit wat jou wil vernieting.
-  Mag die vestings neer gewerp word en mag jy in Sy vryheid lewe.

PRAYER: 
Vader, dankie dat U vir my die wapens gee wat ek nodig het om in oorwinning te lewe. Mag ek nooit weer wandel in die gebondenheid wat die vyand vir my voorberei het nie! Amen.

25/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Jeremia 23:29

'Is my word nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?'

-  God se woord is kragtig en effektief.
-  Woorde is maklik, maar die Woorde van God is ewig.
-  Hou vas aan Sy beloftes en Sy Woord.
-  Sy Woord kan selfs die hindernisse wat jy teëkom, verpletter.

PRAYER: 
Here, ek kies om U Woord te glo en daarin te vertrou. Mag ek nooit in U Woord twyfel nie, maar ek kies om dit te glo met alles in my. Amen.

24/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          2 Korinthiërs 10:5b

'….en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. '

-  Ons maak dinge soms gekompliseerd met ons eie idees.
-  Ons gedagtes kan ons in baie verskillende rigtings lei.
-  Maar God sê ons moet die  ‘lende van ons gedagtes omgord‘
-  Laat ons dus elke gedagte gevange neem en mag jy die denke van Christus hê.

PRAYER: 
Vader, ek wil nie deur die menigte dinge wat deur my gedagtes dwaal, rondgeslinger word nie. Mag my denke in lyn met U denke wees. Amen.

23/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Spreuke 16:9

'Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die HERE rig sy voetstappe. '

-  God het die finale seggenskap in alle aangeleenthede.
-  Ons kan beplan en besluit maar Hy bepaal die weg.
-  Die beste manier is om volgens Sy leiding te beplan.
-  Gee Hom jou drome en planne en kyk wat Hy sal doen.

PRAYER: 
Vader, U is die Een wat my treë bepaal.  Mag ek in lyn met U wil wandel sodat my lewe vrugbaar en effektief  kan wees.  Amen.

19/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Deuteronómium 28:7

'Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.'

-  Oorweldigende oorwinning is deel van God se seën vir jou.
-  Hy wil die vyande verwyder, wat jou wil vernietig.
-  Hy staan op om namens jou te veg.
-  Jou vyande het geen kans teen jou God nie.

GEBED: 
Vader, dankie vir die oorwinning wat U vir my beplan het. Mag die vyande wat my wil vernietig, nou weg vlug in U kosbare naam. Amen.

18/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Matthéüs 16:18

'….sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.'

-  God is besig om Sy kerk te bou.
-  Niks sal keer wat Hy beplan het nie of wat Hy gaan doen nie.
-  Teëkanting en uitdagings sal kom.
-  Maar niks sal Sy planne en doele verhinder nie.

GEBED: 
Vader, bou U kerk, hier en oral in die wêreld. Ons bid dat U Koninkryk sal groei en ons bid dat baie hulle sal bekeer en geloof in U sal aanvaar. 

17/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          John 6:18

'En die see was onstuimig, omdat ‘n sterk wind gewaai het.'

-  Almal van ons het storms wat oor ons lewens kom.
-  Ons gaan almal deur ru, donker tye en moeilike seisoene.
-  Maar ons moet God gedurende sulke tye in ons lewens toelaat.
-  Wanneer ons Hom ontvang kom Hy in en bring kalmte in ons lewens.

GEBED: 
Vader, ek ontvang U nou in my lewe en in my situasie. Ek bid dat U sal  kom en U kalmte inbring in die storms wat ek nou ervaar. Amen.

16/09/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Filippense 3:7

'Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. '

-  Ons kan ons lewens met soveel onnodige dinge vul.
-  Soms word dinge wat geen waarde het nie vir ons so belangrik.
-  Kom ons raak ontslae van al die rommel en afval.
-  Laat ons onthou what werklik waardevol is en dit waardeer.

GEBED: 
Here, ek bid dat die dinge wat my lewe oorweldig sodat ek nie die waardevolle dinge kan raaksien of waardeer nie, verwyder sal word sodat ek ongehinderd vorentoe kan beweeg.  Amen

15/09/2014

Vers:          2 Korinthiërs 5:7

'Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.'

-  Dikwels kan dit wat ons met ons oë sien ons ongelukkig maak.
-  Maar ons fokus moet elders wees.
-  Ons fokus moet op ‘God ons Rots’ wees.
-  Dit sal ons geloof bou en nie afbreek nie.

PRAYER: 
Here vergewe my dat ek soms toelaat dat die dinge wat ek kan sien, my lewe  lei, wanneer ek weet dat ek my lewe moet lei deur op my geloof in U te fokus. Ek kies om my fokus te verander sodat my geloof kan groei. Amen.

12/09/2014

Vers:          Psalm 66:6

'Hy het die see verander in droë land; hulle het te voet deur die rivier gegaan.'

-  Die Here kan enige situasie verbeter.
-  Miskien is jou rug teen ‘n muur – Hy kan dit hanteer.
-  Hy het ‘n manier geskep vir Sy volk om oor ‘n see te gaan.
-  Hy sal ‘n weg vir jou open en jou veilig na die anderkant bring.

PRAYER: 
Here, ek bid dat U vir my ‘n groot wonderwerk sal doen. Ek  bid dat U vir my ‘n weg sal open waar dit lyk of daar geen weg deur die uitdagings is waarmee ek spartel nie,  sodat ek my kan verheug in U verlossing. Amen.

11/09/2014

Vers:          Psalm 105:43

'En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel.'

-  God het sy volk uit die wildernis uitgelei en in die Beloofde Land ingelei.
-  Hy wil dieselfde vir jou doen.
-  Moenie in die wildernis vasval nie.
-  Volg Hom en Hy sal jou na jou beloofde land bring.

PRAYER: 
Vader, help my om nooit minder as U beste vir my te aanvaar nie. Ek vra dat U dit vir my sal doen en dat U my sal bring by my bestemming en doel in U. Amen.

10/09/2014

Vers:          Jesaja 55:12

'Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word; die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap.'

-  Die Here het wonderlike dinge vir jou voorberei.
-  Hy wil jou uit gebondenheid na vryheid lei.
-  Hy wil jou uit depressie uit lei na ‘n seisoen van vreugde.
-  Hy is die een wat werklik kan sorg dat ons in oorwinning lewe.

PRAYER: 
Here, ek kies vandag om swaarheid, moedeloosheid en vrees uit my lewe uit te verban. Mag ek van vandag  af en vorentoe in U blydskap en U vrede wandel. Amen.

09/09/2014

Vers:          Jesaja 54:10

'Want berge maag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.'

-  God is ‘n God wat berge kan verskuif.
-  Maar een ding wat nie verwyder sal word nie is Sy Vredeverbond.
-  Sy getroue liefde vir jou sal bly staan.
-  Sy genade, guns en seën is beskikbaar vir jou.

PRAYER: 
Vader, ek ontvang alles wat U vir my voorberei het. Dankie dat tenspyte van wat ek in die gesig staar sal U vredeverbond nooit gebreek word nie. Amen.

08/09/2014

Bybel Vers:          Genesis 41:56

'En die hongersnood was oor die hele oppervlakte van die aarde, en Josef het alles waarin iets was, oopgemaak en aan die Egpitenaars verkoop; en die hongersnood was swaar in Egipteland.'

-  God wil al die stoorkamers vir ons open.
-  Stoorkamers stel vooorsiening en voorraad voor.
-  Sy voorsiening en voorraad is vir jou beskikbaar.
-  Glo weer en Hy sal voorsien in al jou behoeftes.

PRAYER: 
Vader, ek bid dat U in my situasie sal intree en al die stoorkamers vir my sal open. Mag ek die voorsiening wat U vir my voorberei het, sien en ervaar. Amen.

05/09/2014

Bybel Vers:          Mark 4:29

'En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is.'

-  God het ’n oes vir jou.
-  Net soos wat ons deur ‘n seisoen van saai gaan, het ons ook tye waarin ons oes.
-  Wanneer ons oes geniet ons die vrug van wat ons gesaai het.
-  Begin om God te glo vir jou oes en hou aan met saai.

GEBED: 
Vader, dankie vir die oes wat U vir my voorberei het. Ek verklaar dat die “Oes Tyd” nou in my lewe gekom het. Amen.

04/09/2014

Bybel Vers:          Deuteronómium 11:14

'Dan sal Ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. '

-  Dit is die begin van ‘n nuwe seisoen.
-  Dit is ‘n seisoen om vorentoe te beweeg.
-  Jy sal nie langer sit en wag nie.
-  Maar jy sal vorentoe beweeg en begin om jou oes in te samel.

GEBED: 
Here, dankie vir die nuwe seisoen wat U in my lewe in bring. Ek omhels hierdie nuwe seisoen en ek sien uit na die oes wat U vir my voorberei het. Amen.

03/09/2014

Bybel Vers:          Jakobus 2:25

'En is Ragab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie?'

-  God het ‘n doel en ‘n plan vir elkeen van ons.
-  Miskien het ons foute gemaak, maar Hy het nogsteeds ‘n plan vir ons.
-  Wanneer ons Hom omhels sal Hy Sy plan aan ons openbaar.
-  Hy wil jou eer vir wat jy gedoen het.

GEBED: 
Vader, dankie vir U doel en planne vir my lewe. Ek verheug my daarin dat selfs al het ek foute gemaak, U nogsteeds ‘n plan vir my lewe het. Amen.

12345678910...