Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:         Ephesians 3:16

'I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being.'

-  The Lord wants to come and strengthen you.
-  He wants to empower and enable you.
-  He never expects us to run on our own strength.
-  By His Spirit, He comes and strengthens us from within.

PRAYER: 
Lord, I need the strength and enabling power that only comes from You. May Your Spirit come right now and strengthen me. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
02/09/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 18:17

'Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.'

-  Die Here kan jou verlos uit die diepste waters  uit.
-  Hy wil uitreik en jou gryp.
-  Hy wil jou red van die dinge wat dreig om jou te vernietig.
-  Hy wil jou nader aan Homself trek.

GEBED: 
Vader, reik uit en gryp my nes ek U aangryp. Red en trek my uit, uit die diepste waters waaraan ek blootgesel word. Amen.

01/09/2015

Vers:         Psalm 20:6

'….. Mag die HERE al u begeertes vervul!.'

Jou versoeke is vir die Here belangrik.
Hy hoor ons wanneer ons Hom aanroep.
Mag die Here al jou gebede beantwoord en al jou versoeke vervul.
Vertrou Hom met elke aspek van jou lewe.

GEBED: 
Vader, ek bring al my versoeke en begeertes nou na U toe. U is die God wat gebede beantwoord en ek plaas my vertroue in U. Amen.

31/08/2015

Vers:         Exodus 4:13

'Maar hy sê: Ag, Here, stuur tog deur wie U wil stuur.'

Daar is iets wat net jy kan doen.
Daar is ‘n spesiale roeping en doel op jou lewe.
Moenie daarvoor wegvlug nie, omhels dit liewer.
Moenie vra dat God iemand anders moet gebruik nie, laat Hom toe om jou te gebruik.

GEBED: 
As U enigiets kan gebruik Vader, gebruik my asseblief. Neem my hande, neem my voete en gebruik my tot U heerlikheid. Amen.

28/08/2015

Vers:         Exodus 4:12

'Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê.'

Soms kan kleinigheidjies ons teruggehou.
Die Here wil jou verseker dat Hy met jou is.
Hy sal jou lei en die regte weg wys.
Moenie huiwer of terughou nie, doen wat Hy jou gesê het om te doen.

GEBED: 
Here, ek is gereed en gewillig om U leiding in my lewe te volg. Ek besef dat saam met U kan ek meer doen as wat ek my ooit verbeel het. Amen.

27/08/2015

Vers:         Jeremia 1:9

'Toe het die HERE sy hand uitgestrek en my mond aangeroer; en die HERE het vir my gesê: Hiermee lê Ek my woorde in jou mond.'

Moet nooit twyfel aan Sy roeping en doel vir jou lewe nie.
Hy wil jou aanraak sodat Hy jou vir sy doele kan gebruik.
Ontvang nou Sy aanraking op jou.
Een aanraking van die Meester se hand en ons is nooit weer dieselfde nie.

GEBED: 
Vader, ek vra dat U sal uitreik en my lewe aanraak sodat ek nooit weer dieselfde sal wees nie en in die proses laat my lewe ‘n insturment in U magtige hand word.  Amen.

26/08/2015

Vers:         Psalm 107:14

'Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek.'

Daar is geen kettings in jou lewe wat Hy nie kan breek nie.
Hy wil die kettings wat jou terug hou uitmekaar uit breek.
Hy wil ons uitbring uit die donker wat ons soms moet aandurf.
Sy liefdevolle goedertierenheid duur tot in ewigheid.

GEBED: 
Ek glo dat U liefde die kettings wat my terughou kan breek. Ek bid dat U die kettings sal breek en die boeie sal verwyder, sodat ek die vryheid wat U vir my het kan geniet. Amen.

25/08/2015

Vers:         Klaagliedere 3:40

'Laat ons ons weë naspeur en deursoek en ons tot die HERE bekeer;'

-  Die deur tot God is altyd oop.
-  Soos die verlore seun, kan ons enige tyd terugkom.
-  Die lewe kan ons soms van koers af neem.
-  Maar Sy arms is wyd oop en Hy is gereed om ons weer te ontvang.

GEBED: 
Vader ek kies om na die veiligheid en die sekuriteit van U liefdevolle en getroue omhelsing terug te keer. Amen.

24/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Sagarìa 2:8b

'…; want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan.”'

-  Jy is baie kosbaar en waardevol vir God.
-  Hy wil hê dat jy moet weet dat jy sy oogappel is.
-  Hy het spesiale en wonderlike planne vir jou.
-  Moet nooit Sy liefde en omgee teenoor jou betwyfel nie.

GEBED: 
Vader, dankie vir U groot liefde teenoor my. Om te weet dat U my lief het en vir my omgee gee my die krag en durf wat ek nodig het. Amen.

21/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Romeine 6:4b

'…., ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.'

-  Die Here het vir jou ‘n hele nuwe dimensie.
-  Hy het gekom om vir ons nuwe lewe te gee.
-  Ons is nie voorbestemd vir meer van die oue nie.
-  Ons is ontwerp en geskep om ons lewens in en deur Hom te lewe.

GEBED: 
Vader, help my om nie nog van die oue te aanvaar nie, maar help my om die nuwe lewe te betree wat U vir my beskik het om elke dag van my lewe te geniet. Amen.

20/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Jesaja 43:19b

'…..? Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.'

-  Die Here is die Een wat vir ons ‘n pad maak.
-  Die mag lyk of ons deur hindernisse omring is.
-  Hy is groter as enige hindernis.
-  Dit is Sy behae om omstandighede om te draai.

GEBED: 
Vader, U is die Een wat ‘n pad maak waar dit lyk of geen pad is nie. Ek gee U die uitdagings wat ek moet hanteer en ek vra dat U vir my ‘n wonderwerk sal doen. Amen.

19/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Romeine 8:15

'Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader.'

-  Jy behoort aan die Here.
-  Jy is nie ‘n slaaf nie en jy hoef nie te vrees nie.
-  Hy het jou ontvang en jou deel van Sy familie gemaak.
-  Hou jou kop omhoog jy is Sy eie kind.

GEBED: 
Vader, dankie dat U my ‘n deel van U familie gemaak het. Ek erken dat U my Vader is en ek is U kind. Amen.

18/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Efésiërs 1:7

'In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade.'

-  As kinders van God is die prys vir ons sondes alreeds betaal.
-  Ons is deur Sy bloed gewas en ons is verlos.
-  Hy het ons sondes en oortredings vergewe.
-  Hy het vryheid vir elkeen van ons beskikbaar gemaak.

GEBED: 
Here, dankie vir alles wat U vir my gedoen het. Dankie dat U my gered het. Dankie dat U my vrygemaak het en dankie dat U my vergewe het. Amen.

17/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Matthéüs 13:45 - 46

'Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n koopman wat mooi pêrels soek; en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit.'

-  Sommige dinge in die lewe is baie meer werd as ander dinge.
-  Ons moet nie ons tyd aan onrelevante dinge vermors nie.
-  Die Here is die “baie kosbare Pêrel”.
-  Ons behoort Hom meer as enigiets anders in ons lewens te soek.

GEBED: 
Vader, U is die Kosbare Pêrel waarna ek verlang. Niks vergelyk met U nie en in U sal ek die vervulling ontvang waarna ek verlang, en in U kan die begeertes van my hart bevredig word. Amen.

14/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Galàsiërs 5:25

'As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.'

-  Ons geloof moet elke aspek van ons lewens beïnvloed.
-  Sy Gees is gegee om dit vir ons moontlik te maak om te lewe sodat ons God behaag.
-  Vra Hom om jou in elke deel van jou lewe te lei.
-  Hy sal jou wys waar om te gaan en Hy sal jou elke tree lei.

GEBED: 
Vader, ek kies om onder die leiding van U Gees te lewe. Mag ek nie my eie idees navolg nie maar mag ek U leiding elke dag volg. Amen.

13/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         Handelinge 17:27

'sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;'

-  Die Here trek jou nader en Hy roep jou.
-  Hy wil hê dat jy Hom moet soek, uitreik na Hom en Hom vind.
-  Hy werk vandag in jou.
-  Mag jy uitvind hoe groot Sy liefde teenoor jou is!

PRAYER: 
Vader, dankie dat U besig is om in my lewe te werk. Ek is gedetermineerd om U te soek, na U uit te reik en om U te vind. Dankie dat U nie vêr van my af is nie. Amen.

12/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:         1 Johannes 4:10

'Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.'

-  Ek en jy is geskep vir ‘n verhouding met die Here.
-  Die natuur van hierdie verhouding is een van liefde.
-  Dit is daarop gebasseer dat HY ons eerste lief gehad het.
-  Hy het jou lief en begeer ‘n verhouding met jou.

GEBED: 
Vader, Dank U vir U liefde wat gedurig tot my uitreik. Ek ontang U liefde en ek verklaar dat ek U lief het.  Amen.

11/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Psalm 81:7

'Ek het sy skouer bevry van die las, sy hande het die mandjie gelos.'

-  Die Here wil nou kom en jou las verminder.
-  Sy woord sê ons moet ons las op Hom plaas.
-  Mag Hy daardie las lig en jou vry maak van die gewig daarvan.
-  Hy is ‘n God wat ons laste verwyder en die juk wat op ons rus, vernietig.

GEBED: Vader, ek gee U die las en die probleme wat ek vandag dra. Ek bid dat U die vrag wat ek op my skouers dra sal verwyder sodat ek in vryheid kan lewe. Amen.

10/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Johannes 10:10

'Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê.'

-  God se begeerte vir ons is om vir ons lewe te gee.
-  Hy is baie meer barmhartig as wat ons, ons ooit kan verbeel.
-  Al val die wêreld ons aan, Hy bly goed.
-  Mag Sy lewe deur jou vloei en mag jy dit geniet.

GEBED: 
Vader, dankie dat U gekom het om vir my lewe te gee. Ek aanvaar niks minder as U beste vir my nie. 

07/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Psalm 63:9

'My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.'

-  Ons moet aan die Here vashou asof ons lewens daarvan afhang.
-  Sy sterk regterhand sal jou veilig hou.
-  Ons harte en ons siele moet God ywerig volg.
-  Hy sal jou ondersteun, onderhou en op lig.

GEBED: 
Vader, ek kies U bo al die dinge wat die lewe my kan bied. Hou my op, onderhou my en dra my dit bid ek. Amen.

05/08/2015

Daaglikse Bybel Vers:          Psalm 47:7

'Psalmsing tot eer van God, psalmsing! Psalmsing tot eer van ons Koning, psalmsing!'

-  ‘n Lewe van lof lei tot ‘n lewe van oorwinning.
-  Ons kan kies om klaers te wees of ons kan die wees wat loof.
-  Ons keuses bepaal ons toekoms.
-  Kom ons kies om ‘n lewe vol lof vir God te lewe.

GEBED: 
Vader, ek kies om U te loof. Ek gaan nie toelaat dat my omstandighede  my houding bepaal nie want ek kies om ‘n lewe vol lof te lei. Amen.

12345678910...