Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              1 Samuel 30:18

'David recovered everything the Amalekites had taken…'

- The Lord will NEVER abandon you or me to total destruction!
- He will come through for you.
- He will bring restoration and the recovery of that which was lost.
- David recovered all and that is the Lord’s plan for you as well.

PRAYER: 
Lord, thank You that the battle is not mine but Yours. Thank You that as Your child I will see restoration and I will be more than a conqueror. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
26/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 16:7

'As die Here behae het in die weë van ‘n man, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou.'

- Het jy geweet dat die manier waarin jy jou lewe leef kan vir die Here aangenaam wees?
- Die beloning van ‘n lewe wat vir God aangenaam is kan baie groot wees.
- Feit is dat om ‘n lewe te lei wat God behaag bring seën en guns op ons lewens.
- As ons so lewe kan ons selfs verwag om wonderwerke te sien.

GEBED: 
Vader, ek kies om my lewe so te leef dat dit eer en heerlikheid aan U bring. Werk namens my, dit bid ek, en mag ek die wonderwerke sien wat U vir my beplan het. Amen.

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP

Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang.  Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon.  Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied. 

25/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 10:29 + 31

'Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.'

- Die Here sorg vir jou in die fynste besonderheid.
- Feit is die Here sorg vir alle dinge met groot liefde en deernis.
- Maar ek en jy is nog meer kosbaar vir Hom as die voëls van die lug.
- Jou lewe is ‘n spesifieke prioriteit vir die Here.

GEBED: 
Vader, mag ek U groot liefde en deernis vir my in ‘n nuwe en kragtige manier ondervind. Ek bid dat ek mag weet wat dit beteken om deur my Hemelse Vader bemin te word en vul my asseblief met U vrede! Amen.

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP

Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang.  Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon.  Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied. 

22/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 10:30

'En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.'

- Jy is vir die Here waardevol en kosbaar.
- Hy is intiem bewus van elke besonderheid wat jou raak.
- As Hy die hare op jou hoof tel, dan sal Hy sekerlik nie jou bekommernisse nalaat nie.
- Die aller-wyse, aller-wetende God het jou lief en sorg vir jou.

GEBED: 
Vader, dankie vir U groot en wonderbare liefde vir my. Ek is verheug in die wete dat omdat U my lief het sal U vir my sorg. Ek sal dus in U rus en ek sal nie bevrees wees nie. Amen.

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP

Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang.  Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon.  Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied. 

21/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 12:11

'Toe kom Petrus tot homself en sê: Nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk.'

- Jy het ‘n verlosser.
- Die Here sal Sy engel stuur om jou te red.
- Soms raak ons situasies te erg vir ons om te hanteer en dan het ons ‘n verlosser nodig.
- Jy kan seker wees en vertrou in die wete dat God dit sal doen.

GEBED: 
Vader, dankie dat U my nie in my worstelinge los nie. U het my lief en gee vir my om en daarom sal U intree en my verlosser wees. Amen.

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP

Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang.  Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon.  Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied. 

20/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 60:1

'Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou kom.'

- Sy woord sê ons moet opstaan en nie toelaat dat ons sink nie.
- Omstandighede mag poog om ons af te trek.
- Maar Hy is die Een wat ons kom help sodat ons, ons hoofde kan oplig en skyn.
- Jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here het oor jou gekom.

GEBED: 
Vader, vandag verklaar ek dat ek nie sal toelaat dat omstandighede en dinge my sal neer trek nie. Ek sal opstaan en ek sal skitter want ek is nie alleen nie, U is met my. Amen

ONTVANG DIE DAAGLIKSE BOODSKAP VIA WHATSAPP

Stuur `n WhatsApp boodskap na 079 685 5039 en noem dat jy die daaglikse Woord graag in Afrikaans sal wil ontvang.  Stoor dan ook dié nommer op jou selfoon.  Hierdie is `n gratis diens wat ons aanbied. 

19/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 6:23

'My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie…'

- Die Here kan enigiets wat ‘n mens teen ons kan bring, hanteer.
- Daniël was in ‘n leeukuil gesit en selfs daar het God vir hom onderneem.
- Miskien het jy ‘n paar van jou eie ‘leeus’ wat jy moet hanteer?
- Onthou, Hy kan die bekke van die leeus toesluit.

GEBED
Vader, dankie vir die wonderlike manier waarop U in die lewens van U kinders intree. Ek vertrou U vir ‘n wonderwerk in my situasie. Amen.

18/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 4:12

'as jy loop, sal jou treë nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie.'

- Die Here het vir jou treë ‘n pad voorberei.
- Hy verwyder die hindernisse en die struikelblokke wat in jou pad geplaas is.
- Sy begeerte vir jou is dat jy onbelemmerd vorentoe sal beweeg.
- Hy wil jou lewe bewaar en verhoed dat jy struikel.

GEBED
Vader, ek bid dat U die deure in my pad sal open en dat U ‘n weg vir my sal voorberei. Mag ek U leidende hand ken en help dat ek nie sal val nie. Amen.

15/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              2 Samuel 22:20

'En Hy het my uitgelei in die ruimte, Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.'

- Die Here het behae in jou!
- Omrede Sy wonderbare liefde vir jou, wil Hy vir jou wonderlike dinge doen.
- Terwyl jy in Hom vertrou, sal jy vind dat Hy die wonderlikste hulp in die grootste gevaar is.
- Hy is jou verlosser en Hy wil jou na ‘n nog beter posisie bring.

GEBED
Vader, ek sal U woorde van waarheid aangryp. Dankie dat U ‘n behae in my het en dat ek kan weet wat dit beteken om in die heerlikheid van U genade te lewe. Amen.

14/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 118:21

'Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.'

- Jy kan verwag dat die Here jou sal antwoord wanneer jy Hom aanroep.
- Wanneer jy Hom aanroep kan jy uitsien daarna om verheug te wees omrede Sy antwoord.
- Hy is jou almagtige, bekwame en kragtige Verlosser.
- Jy sal nog dankbaar wees vir die antwoorde wat Hy sal voorsien!

GEBED
Vader, dank U vir die wonderlike manier waarin U my sorgvuldig elke dag van my lewe lei. Ek verheug my in die antwoorde wat U voorsien het en ek hou aan om U te vertrou in al my uitdagings, wetende dat U my sal antwoord. Amen.

13/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 24:3-4

'Wie mag klim op die berg van die HERE?  En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is….'

- Die Here het vir jou ‘n plek naby aan Hom voorberei.
- Hy roep vir jou en vir my na ‘n plek van intiemer verhouding met Hom.
- Ons moenie toelaat dat enigiets met hierdie spesiale verbintenis inmeng nie.
- Mag ons met rein hande en suiwer harte in hierdie heilige plek staan!

GEBED
Vader, ek wil U beter ken. Ek begeer ‘n intiemer verhouding met U. Maak my hande rein en suiwer my hart so dat ek elke dag van my lewe in U teenwoordigheid kan staan. Amen.

12/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 4:16

'Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.'

- Dit is ‘n vreugde om te weet dat ons die Here met vrymoedigheid kan nader.
- Hy is jou Hemelse Vader wat jou lief het en vir jou sorg.
- Sy troon is ‘n troon van genade, nie ‘n troon van oordeel nie.
- In ons tye van benoudheid is Hy ons grootste hulp.

GEBED: 
Vader, vandag nader ek U troon van genade. Ek weet dat ek dit met vrymoedigheid kan doen want U is my Vader en ek is U kind.  Help my in my nood. Amen.

11/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 4:6b

'Jesus het toe, omdat Hy moeg was van die reis, somaar by die fontein gaan sit.'

- Rus is ‘n baie belangrike aspek van ons lewens.
- Selfs ons Verlosser het moegheid geken en het tyd gemaak om te rus.
- Ons kan nie onbepaald voluit hardloop nie.
- Ons moet gebalanseerde lewens lei sodat ons lewens vir God kan vereer.

GEBED: 
Vader, soms oordoen ek dinge en dit veroorsaak dat ek meer dra as wat ek moet. Help my asseblief om te besef watter uitwerking my situasie op my het en gee my die moed om te rus sodat ek hernude krag van U kan ontvang. Amen.

08/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 1:14

'En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.'

- Met die Here bly niks vir ewig dieselfde nie.
- Hy verander nooit, maar Hy bring verandering in die seisoene van ons lewens.
- Geen seisoen is ooit ontwerp om vir ewig te duur nie.
- Hy sal in jou situasie werk en Sy plan en doel tot stand laat kom.

GEBED: 
Vader, dit is vir my ‘n wonderlike vertroosting om te weet dat ek nie lewenslank in een seisoen vasgevang sal bly nie. U sal verskillende seisoene en tye tot stand laat kom, en ek sal U getrouheid in hulle almal sien. Amen.

07/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:18b

'...word ek wakker, dan is ek nog by U.'

- Ons kan elke dag weet dat die Here in ons lewens teenwoordig is.
- Sy getrouheid is elke oggend beskikbaar aan ons.
- Ons hoef nooit te vrees dat Hy ons sal verlaat of versaak nie.
- Hy is hier, Hy is naby jou, en Hy is nog met jou.

GEBED: 
Vader, mag ek nooit die wonderlike realiteit vergeet dat U met my is nie. Mag U teenwoordigheid ‘n lewende en ewigdurende realiteit in my lewe wees. Amen.

06/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 139:17

'Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!'

- Dit is merkwaardig om te dink dat die Here aan ons dink.
- Hy dink gedagtes tenopsigte van jou en jou welsyn.
- Die Here stel aktief belang in jou lewe.
- Hierdie waarheid is wonderlik en kosbaar.

GEBED: 
Vader, dankie vir U gedagtes tenopsigte van my. Dit is kosbaar om te weet dat U aan my dink en dat U vir my sorg. Amen.

05/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Rigters 6:16

'Toe sê die HERE vir hom: Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan.'

- Dit mag soms voel asof ‘n magtige leër teen ons opstaan.
- Ons mag bevrees voel en selfs voel of mislukking onafwendbaar is.
- Maar die Here het altyd die finale woord.
- HY is met jou, en dit beteken dat enige aanslag kan oorwin word.

GEBED: 
Vader, gee my die krag wat ek nodig het om te besef dat U met my is en tesame sal ons die uitdagings wat voorlê, oorwin. Amen.

04/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Judges 6:12

'En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held!'

- Wat God van ons sê is belangriker as wat ons van onsself dink.
- As die Here sê jy is ‘n dapper held dan is dit wat jy is.
- Kom ons glo wat die Here van ons sê en ignoreer wat ander mag sê.
- Die Here is met jou, jy het niks om te vrees nie en jy kan ‘n dapper held wees.

GEBED: 
Vader, vergewe my dat ek luister na leuens wat ander mense oor my spreek of selfs wat ek self oor myself spreek. Mag ek wees wat U sê dat ek is en mag ek ‘n dapper help in U hande wees. Amen.

01/07/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 8:8

'Hy antwoord en sê: Here ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie; maar spreek  net ‘n woord , en my kneg sal gesond word.'

- Net een woord van die Here kan enige situasie verander.
- Wanneer ons ‘n woord van die Here het gee dit vir ons rigting en vertroosting.
- Wanneer ons ‘n woord van die Here het sal dit alle twyfel verwyder.
- Vra Hom om in jou situasie te spreek en wanneer Hy spreek is die toekoms geskep.

GEBED: 
Vader, Ek vra U vandag om in my lewe te spreek. Ek het nodig om te weet wat U sê sodat ek kan volg en U leiding in my lewe gehoorsaam wees. Amen  

30/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 103:4

'wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en bamhartighede.'

- Wanneer ons die grootste uitdagings in die gesig staar, tree God in om ons te red.
- Vernietiging en ‘die verdef’ is nie Sy plan vir jou nie.
- Hy wil jou oplig en die situasie omdraai.
- Hy wil jou Sy getroue liefde en barmhartigheid wys.

GEBED
Vader, Ek bid dat U my vandag sal kom oplig. Mag ek in die nuutheid van die lewe wandel en U groot getroue liefde en wonderbare barmhartigheid teenoor my geniet. Amen.

29/06/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 32:7

'U is ‘n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding.'

- Jy het ‘n skuilplek in die Here.
- Jy kan na Hom to gaan en veilig wees, en Hy sal jou bewaar.
- Wanneer ons in God versteek is, is ons in die veiligste plek ooit.
- Mag Hy vandag ‘n lied in jou hart plaas!

GEBED
Vader, U is my skuilplek. U vul my hart voortdurend met gesange van verlossing. Wanneer ek vrees sal ek op U vertrou. Amen.

12345678910...