Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Colossians 1:17

'He Himself existed before anything else did, and He holds all things together.'

- The Lord is the Alpha and Omega, the beginning and the end.
- He is God and we can rest in the fact that He holds all things together.
- Your situation may seem out of control, but He holds it together.
- Give Him your concerns, because He will hold things and work things out.

PRAYER: 
Lord, I place all my cares and concerns into Your capable hands. I ask You to hold things together and work things out for my good. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
24/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 1:17

'En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.'

- Die Here is die Alpha en die Omega, die begin en die einde.
- Hy is God en ons kan rus in die feit dat hy alles in stand hou.
- Jou situasie mag vir jou buite beheer voel, maar Hy hou dit in stand.
- Gee hom jou bekommernisse, want Hy sal dinge hanteer en alles laat uitwerk.

GEBED
Here, ek plaas al my laste en bekommernisse in U bekwame hande. Ek vra dat U dinge instand sal hou en dinge tot my beswil sal laat uitwerk. Amen.

23/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 1:3

'Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,'

- Die Here is die Een wat kom om jou te onderhou en te dra.
- Hy onderhou alles en dit sluit jou midde van jou situasie, in.
- Ontvang Sy onderhoud en Sy krag om jou te dra vandag in jou lewe en in jou hart.
- Mag jy lewe soos iemand wat deur die Here se bevel bemagtig is!

GEBED
Vader, ek besef dat U die Een is wat kan kom en my bemagtig en bekwaam maak. Ek sal nie in my eie krag lewe nie, maar ek sal lewe in die krag wat U my gee. Amen.

22/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 3:10

'Toe het die HERE gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: Samuel, Samuel! En Samuel het geantwoord: Spreek, want U kneg hoor.'

- Die Here roep gedurig na elkeen van ons.
- Hy wil jou lewe gebruik om ‘n instrument in Sy hande te wees.
- Ons moet net reageer op Sy geroep en gereed wees om te luister en gehoorsaam te wees.
- Moenie traag wees om te reageer op die Here nie, Hy wil jou na die volgende vlak neem.

GEBED
Vader, ek hoor U stem wat my tot iets meer en iets nuut roep. Ek kies om te reageer en te sê: ‘Spreek Here, U dienskneg luister’. Amen.

21/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 27:14

'Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!'

- Om te red beteken dat ons weg geraap word van skade en gevaar.
- Om te red beteken ook dat ons lewens bewaar en beskerm sal word.
- Hierdie is dinge wat die Here vir jou wil doen.
- Moenie ongeduldig raak nie, volhard en moenie aan die Here twyfel nie.

GEBED
Vader, vergewe my dat ek soms ongeduldig raak. Ek weet dat U tydsberekening altyd volmaak is so ek kies om U woord eenvoudig net te vertrou, wetende dat U my sal red. Amen.

20/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 35:4

'Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.'

- Is jy vandag bevrees oor iets in jou lewe?
- Die boodskap vir hulle wat vrees is: ‘Wees sterk, wees nie bevrees nie!’
- Jy kan reken op God se ingyping en Sy reddingsvermoë.
- Hy is daar vir jou en Hy sal in jou situasie intree.

GEBED
Vader, dankie vir U wonderlike belofte dat U in my lewe sal intree en my verlos en red. Ek sal nie bevrees of bang wees nie en ek kies om sterk te wees. Amen.

17/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              2 Petrus 2:9

'die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos ….'

- Moet nooit twyfel of die Here weet hoe om jou te red nie!
- Hy weet wat jy nodig het en wat die beste vir jou is.
- Hy kan jou uit enige moeiliheid kry waarin jy dit reggkry het om jouself te beland.
- Redding en vernuwing is deel van Sy wonderlike plan vir jou lewe.

GEBED
Vader, mag ek altyd onthou dat U weet hoe om my te red, verlos en restoreer. U ken die beproewinge op my pad en U sal my verlos en red. Amen.

16/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 50:15

'en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.'

- Elke uitdaging in die lewe is ‘n geleentheid vir die Here om iets wonderlik te doen.
- Hy is die God van die onmoontlike.
- Ons moet Hom vertrou vernaamlik wanneer ons deur diep waters gaan.
- Hy wil jou kom red sodat jy vir Hom die eer sal gee.

GEBED
Vader, ek kies om U met my hele hart te vertrou. Red my asseblief, en ek sal onthou om U te dank en vir U die eer te gee. Amen.

15/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 55:22

'Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou;'

- Sorge is dinge wat ons deur die reis van die lewe dra.
- Dit kan enige soort vrag, verpligting of verantwoordelikheid wees wat ons dra.
- Dit is gewoonlik iets wat ons neerdruk of iets wat ons bekommerd maak.
- Die Here bied aan om dit vir ons te dra, as ons dit net vir Hom sal gee.

GEBED
Vader, ek neem hierdie tyd om daardie dinge wat ‘n bekommernis en las vir my is aan U oor te gee. Dankie dat U gewillig is om vir hierdie dinge namens my te sorg. Ek gee dit nou vir U. Amen.

14/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 81:7

'Ek het sy skouer bevry van die las, sy hande het die mandjie gelos.'

- Die Here wil jou vrag lig en jou las verwyder.
- Ons dra almal laste en vragte wat ons nie geskep was om te dra nie.
- Laste kan ons kragteloos maak en ons vordering verhinder.
- Mag Hy jou vrag vandag ligter maak en jou hande bevry.

GEBED
Vader, dankie dat U nie wil sien dat ek die vragte en laste van die lewe dra nie. Mag ek die vryheid ken wat U vir my beplan het en mag ek lewe soos iemand wat nie deur dinge en bekommernisse neergedruk word nie! Amen.

13/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Haggai 2:19

'….  Van hierdie dag af sal Ek seën.'

- Om iemand te seën is om voorspoed of geluk aan hom/haar oor te dra.
- Dit is presies wat die Here vir jou wil doen.
- Hy wil elke aspek van jou lewe seën.
- Hierdie vers kan ook ‘n belofte wees wat jy vir jou lewe kan opeis.

GEBED
Vader, o dat U my waarlik sal seën. Mag vandag ‘n draaipunt in my lewe wees en mag ek U seën en guns van vandag af ken, soos nog nooit tevore nie. Amen.

10/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Haggai 1:13

'…: Ek is met julle, spreek die HERE.'

- Kom wat wil, Hy is nou op die oomblik met jou!
- Wanneer Hy met jou is, het jy alles wat jy nodig het.
- Hy is die begin en die einde en alles tussen-in.
- Die Here verklaar en belowe dat Hy met jou is.

GEBED
Vader, hoe wonderlike is dit om te weet dat U met my is. O, hoe sing my siel met die versekering dat U met my is en dat U styf teen my sal loop. Amen.

09/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 94:17

'As die HERE vir my nie ‘n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon.'

- Die Here wil jou help – moenie moedeloos raak nie.
- Die Here wil jou bystaan, help en altyd daar wees vir jou.
- Hy wil jou die hulp en ondersteuning gee wat jy nodig het.
- Ons het soms in die lewe net ‘n bietjie hulp nodig – Hy sal jou help!

GEBED
Vader, dankie vir U daaglikse hulp in my lewe. Ek besef dat ek nie op my eie kan regkom nie, maar met U hulp kan ek oorwin. Amen.

08/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 2:4-5

'Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus – uit genade is julle gered –'

- Die Here wil soveel vir jou doen.
- Die Here het elkeen van ons sonder uitsondering, lief.
- Uit Sy liefde vir ons betree Sy lewe ons lewens.
- Onthou vandag, kom wat wil, dat Hy jou oneindig lief het.

GEBED
Vader, dankie vir U oneindige liefde teenoor my. Dankie ook vir U groot genade teenoor my. Ek bid dat U vandag nuwe lewe in my sal inasem. Amen.

07/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 38:10

'Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.'

- Die Here ken al jou begeertes en jou diepste verlange.
- Jou gesug en moedeloosheid is nie vir hom weggesteek nie!
- Gee vir Hom die begeertes en verlange van jou hart.
- Hy is die Een wat wonderwerke en die onmoontlike kan verrig.

GEBED
Vader, dankie dat niks in my lewe vir U verskuil of weggesteek is nie! Ek plaas vandag die geroep van my hart in U hande en ek kies om eenvoudig net in U te rus en op U te vertrou. Amen.

06/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 4:39

'daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die HERE God is, bo in die hemel en onder op die aarde: daar is geen ander nie.'

- Daar is dinge wat ons in ons harte en gedagtes moet uitklaar.
- Die feit dat die Here God is, is iets wat ons vir onsself moet aanvaar.
- Daar is nie ruimte vir twyfel en die vrees wat twyfel met dit saam bring nie.
- Daar is niemand anders tot wie ons ons kan wend nie – net ons God!

GEBED
Vader ek wend my vandag tot U en ek neem hierdie feit ter harte, dat U my Here en my God is en ek kan myself slegs tot U wend! Amen.

03/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 26:4

'…want in die HERE HERE is ‘n ewige rots.'

- Wanneer ons lewens op die ewige Rots gebou is kan ons sekuur staan.
- Wat ‘n vreugde is dit nie dat die Here ons ewige Rots is.
- Daar is Niemand soos ons Here nie; alle ander grond is sinkende sand.
- Vertel jou siel weer dat jy ‘n Rots het waarop jy kan staan.

GEBED
Vader, Ek is verheug om te weet dat U my Rots is. Ek kies om op die Rots te staan, sekuur in die wete dat U nie sal verander nie en ek nie geskud sal word nie. Amen.

02/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 3:17

'As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos:'

- Die waarheid is dat jou God jou kan verlos.
- Die ‘brandende vuuroond’ in jou lewe is nie te groot vir Hom om te hanteer nie.
- Hy kan jou ongedeerd deur die ondervinding dra.
- Feit is Hy belowe om jou Verlosser en Redder te wees.

GEBED
Vader, dankie vir die feit dat U my kan verlos. Ek gee U vandag my situasie en vra dat U sal intree en ‘n wonderwerk namens my doen. Amen.

01/03/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 62:9

'Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons.'

- Ons moet elke dag, elke uur in die Here vertrou en hoop.
- Sit jou vertroue in God in elke situasie en in alle omstandighede.
- Hy is gereed om die geroep van jou hart te hoor.
- Hy is altyd jou toevlug vernaamlik gedurende die storms van die lewe.

GEBED
Vader, ek kies om ALTYD in U te vertrou. U is die betroubare en getroue Een en U is my toevlug en my plek van veiligheid. Amen.

28/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Kolossense 3:2

'Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.'

- Ons laat soms toe dat negatiewe gedagtes ons kom oorweldig.
- Ons kan kies wat ons toelaat om in ons gedagtes te kom vestig.
- In plaas van negatiewe gedagtes en vrees, laat die hemel jou gedagtes vul.
- Moenie tyd verkwis om bekommerd oor dinge te wees nie, kom ons glo God liewers vir Sy beste.

GEBED
Vader, wanneer ek om my kyk raak ek soms benoud oor dinge en situasies. Ek besef dat U groter as enige situasie is en ek maak staat op U en ek vul my gedagtes met al die goeie dinge wat U my belowe het.  Amen.

27/02/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 18:30

'Want met U loop ek ‘n bende storm, en met my God spring ek oor ‘n muur.'

- Wanneer ons in Sy krag funksioneer kan ons die onmoontlike vermag.
- Sy krag gee ons die mag om in oorwinning te wandel.
- Met Sy krag kan jy ‘’n leër oorwin’ en oor ‘enige muur klim’.
- Ontvang vandag Sy krag sodat Hy jou kan bemagtig om te oorwin.

GEBED
Vader, ek kies om vandag krag van U te ontvang. Ek wil nie in my eie krag funksioneer nie, maar ek wil deur U krag gedra en bekragtig word. Amen.

12345678910...