Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:           Psalm 18:2

'The LORD is my rock, my fortress, and my savior; my God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety.'

-  He is your rock and your place of safety.
-  If you feel overwhelmed, look to Him alone.
-  He is the faithful God who sees us through it all.
-  He is the power that will save you in your situation.

PRAYER: 
Lord, I choose to believe You. I choose You as my rock and my security. I know that I can rely and depend on You. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
22/07/2014

Daily Bible Verse:           1 Korinthiërs 15:28

'....aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.'

-  God is ons soewereine Here.
-  Hy heers orals oor alle dinge.
-  Hy is the alwetende en almagtige Here
-  Hy ken jou omstandighede en Hy is altyd getrou.

PRAYER: 
Vader, U is die Een wat my soewereine Here is. U heers oor alle dinge en dit sluit in die dinge wat nou vir my moeilik is. Amen.

21/07/2014

Daily Bible Verse:            Lukas 1:25

'So het die Here met my gedoen in die dae toe Hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem. '

-  Wat het die Here vir jou gedoen?
-  Ons moet onthou om dankbaar te wees en ons moet vier dit wat Hy gedoen het.
-  Hy wil vandag Sy guns aan jou toon.
-  Hy wil vandag alle verwyte of skaamte wat jy deurgaan, verwyder

PRAYER: 
Vader, ek vier en dank U vir alles wat U vir my gedoen het. Ek ontvang U guns en genade opnuut weer vandag. Amen.

18/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 25:8

'Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af  wegneem; want die HERE het dit gespreek.'

-  Die voorneme van die Here is duidelik.
-  Hy wil trane afvee en die verwyte verwyder.
-  Dit sluit in die verwerping en die afkeuring wat ons almal in die gesig staar.
-  God sal jou nooit verwerp nie en Hy wil die verwerping wat jy voel totaal verwyder.

PRAYER: 
Vader, dankie vir U onvoorwaardelike liefde vir my. Mag ek myself deur U oë sien en mag ek besef hoeveel U my liefhet en vir my sorg. Amen.

17/07/2014

Daily Bible Verse:            Jeremia 31:16

'So sê die HERE: Bedwing jou stem van geween en jou oë van trane; want daar is loon vir jou arbeid, spreek die HERE; ....'

-  Soms voel ons dat dit wat ons gedoen het was net tyd mors.
-  Ons kan selfs voel dat ons verniet gearbei het.
-  Maar die aandag van God mis niks wat ons doen nie.
-  Hy sien alles en belowe om ons te beloon!

PRAYER: 
Vader, dankie vir U bevestiging dat niks wat ek doen, nie deur U raakgesien word nie. U sal my beloon en ek sien met geloof daarna uit. Amen.

16/07/2014

Daily Bible Verse:            Sagaría 1:16

'Daarom, so sê die HERE: Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; my huis sal daarin gebou word, spreek die HERE van die leërskare, en ‘n meetsnoer oor Jerusalem gespan word. '

-  Dit is God se natuur om vir Sy mense nog ‘n kans te gee.
-  Hy is genadevol en Hy reik met genade na ons uit.
-  Hy wil altyd sien dat dinge herbou en herstel moet word.
-  So gee Hom jou areas van gebrokenheid en kyk wat Hy sal doen.

PRAYER: 
Vader, U ken elke area van my lewe wat U herstel nodig het. Ek gee daardie areas aan U wetende dat U kan herbou dit wat gebroke is. Amen.

15/07/2014

Daily Bible Verse:            Titus 2:7

'Betoon jou in alles ’n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid  in die leer, waardigheid, opregtheid. '

-  Jy het ’n sfeer van invloed en mense hou jou dop.
-  Ander mense sien hoe jy jou lewe leef.
-  Leef dus ’n lewe wat ’n voorbeeld is wat ander kan volg.
-  Wanneer jy die regte dinge doen eer jy God en word ander mense geïnspireer

PRAYER: 
Vader, mag hoe ek vandag my lewe leef ‘n voorbeeld wees vir ander mense. Amen.

14/07/2014

Daily Bible Verse:            Deuteronómium 7:6

'Want jy  is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.'

-  Mense bewaar hulle kosbare besittings.
-  Dink net hoeveel meer sal God Sy kosbaarhede op prys stel.
-  Jy is een van Sy kosbare besittings.
-  Hy het jou gekies, Hy het jou geseën en Hy sal vir jou sorg.

PRAYER: 
Vader, hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ek vir U van waarde en kosbaar is nie. Dankie dat U my gekies het om U kind te wees. Amen.

11/07/2014

Daily Bible Verse:            Psalm 18:20

'En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.

-  God wil jou na ‘n goeie plek bring.
-  ‘n Plek van vrede instede van ‘n plek van ellende!
-  ‘n Plek van hoop instede van ‘n plek van wanhoop!
-  Hy wil jou red omdat Hy ‘n behae in jou het.

PRAYER: 
Vader, bring my uit my huidige plek van frustrasie en wanhoop en bring my na daardie ‘ruimte’ wat U vir my voorberei het. Amen.

10/07/2014

Daily Bible Verse:            Psalm 37:23

'Deur die HERE word die gange van ’n man bevestig, en Hy het ‘n welbehae in sy weg.'

-  Dit is wonderlik om te dink dat die Here’n behae in ons het.
-  Elke besonderheid van ons lewens is vir Hom ‘n prioriteit.
-  Hy weet wat met ons gebeur.
-  En Hy wil vir ons kom leiding gee.

PRAYER: 
Vader, ek bid dat U my treë vandag sal lei. Lei my volgens die weg wat U wil hê dat ek moet volg. Amen

09/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 49:15

'Kan ‘n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie?  Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie!'

-  Die liefde van God oortref die liefde van enige aardse ouer.
-  Al sou jou aardse ouers jou versaak, Hy sal nie.
-  Sy liefde is ver groter, ver dieper en ver meer eg.
-  God is liefde en in Sy liefde sal Hy jou NOOIT vergeet nie.

PRAYER: 
Vader, dankie vir U groot liefde vir my. Ek besef dit vandag en ek kies om in U ewige en onfeilbare liefde te rus. Amen.

08/07/2014

Daily Bible Verse:            Johannes 4:35

'Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.'

-  Die beste tyd is nou.
-  Vandag, met sy geleenthede, is iets wat jy moet aangryp.
-  Moenie altyd wag vir ’n meer geleë tyd nie.
-  Kyk op, die geleentheid is reg voor jou.

PRAYER: 
Vader, ek aanvaar dit wat U voor my geplaas het. Ek sal nie aarsel nie, maar ek sal optree en die voordeel van die oop deure wat U vir my gegee het, aangryp Amen.

07/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 43:3

'Want Ek is die HERE, jou God,...'

-  Wees vandag verseker en weet dat die Here JOU God is.
-  Jy het nie gefaal nie.
-  Sy guns en goedertierenheid reik na jou uit.
-  Ware gelowiges is kosbaar vir God en Hy het ‘n behae in hulle.

PRAYER: 
Here, U is my Here en U is my God. Mag hierdie wonderlike waarheid vandag ‘n nuwe en vars realiteit in my lewe wees. Ek bid dat ek nooit weer in U goedheid en liefde teenoor my sal twyfel nie. Amen.

04/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 43:2

'As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere – hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.'

-  WEET dat Hy met jou is waardeur jy ookal moet gaan.
-  Diep waters, riviere van moeilikheid en die vuur van verdrukking is deel van die lewe.
-  MAAR God onderneem om met ons te wees dwarsdeur dit alles.
-  Sy belofte is dat Hy ons anderkant sal laat uitkom.

PRAYER: 
Vader, U ken die diep waters waardeur ek moet gaan. U ken die riviere van moeilikheid wat ek nou hanteer. U ken die vuur van verdrukking wat ek deur gaan. Dankie vir U belofte en woord aan my. Ek weet dat U my deur hierdie seisoen sal help om in die seisoen te kom wat U vir my voorberei het. Amen.

03/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 43:1 

'Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!'

-  Jy is herroep, vrygekoop en verlos deur die Here.
-  Die Here wil sy belofte aan jou hernu.
-  Hy roep jou by jou NAAM.
-  Jy hoef nie te vrees nie, HY is met jou vandag en vir ewig.

PRAYER: 
Here, ek kies om op jou roep te reageer. Hier is ek Here, ek is U kind en ek begeer om U planne en doel vir my lewe te volg. Amen.

02/07/2014

Daily Bible Verse:            Jesaja 62:4 

'Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, .... ; want die Here het ‘n behae in jou, ...'

-  God het ’n behae in jou.
-  Mense mag dinge van jou sê, maar Hy het jou lief en gee vir jou om.
-  Jy mag verlate voel, maar jy is nie.
-  Jou Hemelse Vader het ‘n behae in jou.

PRAYER: 
Vader, dankie dat ek U kind kan wees.Ek vier U liefde en U behae in my. U is waarlik my Hemelse Vader wat my ken, verstaan en vir my omgee. Amen.

01/07/2014

Daily Bible Verse:       1 Korinthiërs 10:13

'Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle krag te versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uikoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.'

-  Ons het almal kwessies wat ons in die gesig staar – niemand is vrygestel nie.
-  Maar God is getrou.
-  Hy waarborg om die uitkoms te voorsien.
-  Soek daardie uitkoms en aanvaar wat Hy aanbied

PRAYER: 
Vader, U is waarlik my getroue God. U ken die kwessies waarmee ek moet stry. Dankie vir die uitkoms wat U my bied. Help my om nie vasgevang te raak nie, maar help my om die verligting te vind wat U vir my beskikbaar stel. Amen.

30/06/2014

Daily Bible Verse:            Kolossense 3:15

'En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.'

-  Die toestand van ons harte affekteer ons daaglikse lewens.
-  Ons moet ons harte gedurende die lewe beskerm.
-  ‘n Geheim is om ons harte deur Sy vrede te laat lei.
-  Laat Sy vrede in jou hart wees soos ‘n skeidsregter wat altyd die beslissing vel.

PRAYER: 
Vader, soms is my hart in ‘n warboel wanneer ek dink aan die probleme in my lewe. Maar vandag, kies ek om my hart deur U vrede in elke situasie en elke dag  te laat lei. Amen.

27/06/2014

Daily Bible Verse:            Lukas 16:15

'...maar God ken julle harte...'

-  God weet wat in jou hart aangaan.
-  Hy sien ons ware bedoelings en motiewe.
-  Ander mag dit wat in jou hart aangaan veroordeel.
-  Maar slegs HY ken jou hart werklik en HY het jou lief.

PRAYER: 
Vader, dit is vir my gerusstellend om te weet dat U my hart waarlik ken U verstaan my en U weet hoekom ek sekere dinge doen. Wanneer ek my hart aan U toevertrou, weet ek dit is in veilige hande. Amen.

26/06/2014

Daily Bible Verse:            Romeine 8:6

'Want wat die vlees  bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,'

-  Ons wil almal lewens lei wat met lewe en vrede gevul is
-  Wat ons dink het ’n dramatiese effek op ons lewens.
-  Daar word gesê dat ons word dit wat ons dink.
-  Vra dus dat die Gees van God jou denke moet beheer.

PRAYER: 
Vader, ek begeer ‘n lewe gevul met lewe en vrede wat net van U af kan kom. Ek bid dat U Gees my gedagtes sal lei en dat my denke op U gefokus sal bly en nie op alles wat ek vandag in die gesig staar nie. Amen.

25/06/2014

Daily Bible Verse:            Númeri 6:26

'Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.'

-  God wil jou persoonlik en individueel seën.
-  Hy wil sy guns teenoor jou wys.
-  Hy wil jou seën met die vrede om te weet dat Hy vir jou omgee.
-  Daarom kan jy deur die lewe gaan terwyl jy elke dag Sy vrede ken.

PRAYER: 
Vader, ek ontvang U seën en guns in en op my lewe. Mag ek die vrede wat ver bo alle verstand is ken en mag ek besef dat dit van U af kom. Amen.

12345678910...