Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              Psalm 121:2

'My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth.'

- The Lord is the One who made the heavens and the earth.
- There is nothing that is too hard for Him.
- If He can make the heavens, I can surely make a way in your situation.
- Your help comes from the Lord – He is your helper.

PRAYER: 
Lord, You are the Maker of heaven and earth and You are my helper. I look to You for the help that I need and I believe that You can come through for me. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
19/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 20:12b

'….; en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U.'

- Daar kom tye en situasies in die lewe wanneer ons nie weet wat om te doen nie.
- By hierdie kritiese tye is dit wonderlik om te weet dat ons op die Here kan reken.
- Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons op Hom kan reken vir alles wat ons nodig het nie.
- Jy kan nou na Hom draai en jou oë op Hom gevestig hou.

GEBED
Vader, Ek weet nie altyd wat om te doen of waarheen ek moet draai nie, maar ek is altyd dankbaar dat ek na U toe kan gaan! U is die bewaarder van my siel. Amen.

18/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Levitikus 26:6

'Ook sal Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak; …'

- Die Here weet hoe belangrik vrede in ons lewens is.
- Vrees en twyfel kan ons pla, vernaamlik in die nag of in donker seisoene.
- Selfs in sulke tye wil die Here kom en Sy vrede vir ons ‘n werklikheid maak.
- Hy gee ons Sy vrede sodat ons sekuur in Hom kan rus.

GEBED
Vader, dankie vir die vrede wat U vir my voorberei het. Mag ek daardie vrede as ‘n realiteit ervaar sodat niks en niemand my kan skrikmaak of my laat vrees nie! Amen.

17/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 6:34

'Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.'

- Die toekoms lyk soms skrikwekkend.
- Maar God sê vir ons dat ons nie moet angstig wees oor môre nie.
- Hy gee ons die onderneming dat Hy na ons môre’s sal omsien.
- Ons moet net die oomblik geniet en een dag op ‘n slag lewe.

GEBED
Vader, ek gee U al my sorge, bekommernisse en angstige gedagtes oor die toekoms. U is die God van die toekoms so ek kan dit in U hande laat. Help my om een dag op ‘n slag te lewe. Amen.

16/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 33:25b

'…., en jou sterkte soos jou dae.’

- Die Here sal jou die krag gee wat jy nodig het.
- Hy kom elke dag om ons te versterk en bekwaam te maak.
- Moenie net op jou eie bekwaanheid staatmaak nie.
- Rus en steun op die krag wat Hy jou vandag gee.

GEBED
Vader, dankie vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week. Ek kies om U krag in my lewe te ontvang. Mag ek lewe soos een wie deur die Here Homself versterk is! Amen.

13/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 37:3

'Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,'

- Ons hoop moet altyd in God wees.
- Hy moet die Een wees in wie ons, ons geloof en vertroue tenvolle vestig.
- Terwyl ons lewe kom ons versadig ons op Sy getrouheid.
- Laat ons Sy getrouheid verwag, vooruit sien en dan beleef.

GEBED
Vader, dankie vir U getrouheid teenoor my. Mag my hele bestaan gegrond wees in die feit dat U getrou is en altyd getrou sal bly! Amen.

12/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Eségiël 34:15

'Ek self sal my skape oppas, en ekself sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE.'

- Die Here is jou herder en Hy sal vir jou sorg.
- Ons is Sy skape en Hy neem die verantwoordelikheid vir ons.
- Hy sal jou deur elke beproewing en uitdaging help.
- Dit is Sy hartsbegeerte dat jy Sy vrede in jou daaglikse lewe sal ken.

GEBED
Here, dankie dat U my Goeie Herder is. Ek maak staat op U, want U is die enigste ware bron van vrede. Amen.

11/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 13:6b

'Ek wil sing tot eer van die HERE, omdat Hy aan my goed gedoen het.’

- Daar is altyd iets waaroor ons verheug kan wees.
- Daar is altyd ‘n aspek van God se guns wat ons kan vier.
- Hy was goed vir jou en Hy sal aanhou om vir jou goed te wees.
- Rus in Sy goedertierenheid en guns en kyk met vertroue vorentoe.

GEBED
Vader, ek vier die feit dat U in die verlede getrou aan my was. U het oorvloedig met my gehandel en dit gee my die vertroue om vorentoe te kyk, wetende dat U sal aanhou om getrou aan my te wees. Amen.

10/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 97:11

'Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart.'

- Hierdie vers spreek van twee dinge: Lig en Vrolikheid.
- Hy wil jou weg met Sy lig belig.
- Hy wil jou hart met Sy vrolikheid kom vul.
- Hy wil hê dat jy elke dag Sy guns en beskerming sal ken.

GEBED
Vader, mag U lig en vreugde my lewe en my reis kom oorvloed. Mag ek weet dat ek nooit alleen wandel nie en mag ek bewus wees van U teenwoordigheid, guns en beskerming! Amen.

09/01/2017

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 3:10

'Sê van die regverdige dat dit met hom goed sal gaan; want die vrug van hul handelinge sal hulle eet.'

- Waar ons die toekoms omhels laat ons met hoop vervul wees.
- Mag dit goed gaan met jou terwyl Hy jou dag na dag lei!
- Laat geloof en verwagting altyd oor ontmoediging en wanhoop triomfeer.
- Die Here het planne vir jou en dit is planne vir voorspoed.

GEBED: 
Vader ek dank U dat waar ek die toekoms ingaan is U alreeds daar. U ken die pad vorentoe en U wil my verseker van U sorg en liefde vir my. Amen.

15/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 9:5

'Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors’

- God, het in Sy groot wysheid vir ons alles gegee wat ons nodig het.
- Hy het aan ons Sy Seun gegee en saam met Hom kom die wese van ons elke hoop.
- Hy is jou Wonderbare Raadsman en jou Magtige God.
- Hy is jou Ewige Vader en jou Vredevors.

GEBED
Here, U is waarlik die een en enigste ware lewende God en ek buig vandag my knie voor U. As U kind kan ek weet dat U die vervulling van al my verlange en begeertes is. Amen.

14/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:35

'En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.'

- Die hele verhaal van Kersfees is gevul met wonder en wonderwerke.
- Elke aspek van die verhaal herinner ons dat dit God was wat besig was om te werk in die lewens van die mensdom.
- Die grootste wonder is wat werklik gebeur het en dat ons dit vandag kan vier.
- Ons onthou dat Hy in die wêreld in gebore is, MAAR dit is nodig dat Hy in ons ook gebore moet word!

GEBED
Here, ek gee vandag my hart en lewe aan U oor. Mag ek nie net Kersfees as ‘n geskiedkundige feit sien nie, maar mag ek weet wat dit beteken dat U binne my gebore is en dat ek U kind is.  Amen.

13/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 3:16

'Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.'

- Hierdie is die seisoen waarin ons geskenke aan ons geliefdes gee.
- Ons doen dit om ons liefde vir hulle waarvoor ons omgee, te demonstreer.
- God het ons ook met so ‘n groot liefde lief gehad dat Hy ook vir ons ‘n geskenk gegee het.
- Die geskenk was Sy enigste Seun en saam met daardie geskenk het Hy ons ook die belofte van die ewige lewe gegee.

GEBED
Vader, Ek is verheug oor U groot liefde teenoor my. U het my die grootste geskenk ooit gegee en as gevolg daarvan is my lewe verander!  Mag ek nooit die geskenk wat U gegee het, vergeet nie and mag  die geskenke wat ek vir ander gee wees as gevolg van die voorbeeld wat U vir my gestel het. Amen.

12/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 2:10

'En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees.'

- Die verhaal van Kersfees en die geboorte van ons Verlosser was die beste nuus ooit.
- Ons onthou hierdie tyd van die jaar want dit het die belofte van hoop gebring.
- Tot vandag toe hou die hoop van Kersfees aan om ‘n verhaal van goeie nuus en groot vreugde te wees.
- As die waarheid van Kersfees vir ons ‘n realiteit is, hoef ons nie te vrees nie, maar ons kan bly wees.

GEBED
Vader, dankie vir hierdie wonderlikste tyd van die jaar. Dankie vir die ‘goeie nuus’ van ‘groot blydskap’ wat ons kan vier en geniet saam met ons geliefdes. Mag ons nooit die ware rede vir die seisoen vergeet nie! Amen.

09/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:30-31

'En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.'

- Die grootste vreugde wat ons kan ken in die lewe is dat ons God behaag het.
- Jy, as Sy kind, kan Sy guns en seën in jou lewe ken.
- Wanneer hierdie ‘n realiteit is kan ons enige storm of uitdaging  op ons pad aandurf.
- Moenie toegee aan vrees of twyfel nie, glo vir Sy guns en goedertierenheid.

GEBED
Vader, ek vertrou vandag op U. Ek sal nie bang wees vir die toekoms of enigiets wat vir my voorlê nie. Ek sal liewer leef in verwagting vir U guns in my lewe. Amen.

08/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:46-47

'En Maria het gesê: My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker;'

- Ek en jy het ‘n voorreg en ‘n vreugde om God in ons lewens te aanbid.
- Maria, die moeder van ons Saligmaker, het verstaan hoe belangrik hierdie aspek was.
- Sy het besluit dat haar siel die Here sou verhoog.
- Waar ons die wonderlike Kersseisoen nader, kom laat ons gees ook in God verheug wees.

GEBED
Here, dankie vir U goedheid en genade teenoor my. Waar ek gereed maak om U geboorte te vier asook U koms na die aarde toe om my Verlosser te wees, verheug ek my in die wete dat U my Verlosser en Here is. Amen.

07/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:49

'Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.'

- Jy moet nooit vergeet dat jy ‘n magtige God dien nie.
- Die Magtige Een het en sal groot dinge vir jou doen.
- Lewe met verwagting en geloof in Sy grootheid.
- Vier Sy getrouheid tot nou toe en sien uit na dit in die toekoms.

GEBED
Vader, ek wil hierdie oomblik neem om U getrouheid teenoor my in die verlede, te onthou en te vier. Dit is vir my ‘n vreugde om te weet dat ek in die toekoms ook meer van  die groot dinge wat U vir my voorberei het, kan verwag.  Amen.

06/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 5:19

'Maar ‘n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei…;'

- Die Here is jou groot Verlosser.
- Die dinge wat die lewe op jou pad bring om jou te verhinder is vir Hom geen struikelblok nie.
- Hy kan enige oomblik tussenby kom en toe deure oopmaak.
- Kom ons lewe met die verwagting dat Sy magtige hand dinge sal aanraak en verander.

GEBED
Vader, dankie dat U die Een is wat kan kom en deure oopmaak wat niemand kan toemaak nie. U is my groot verlosser en ek lewe met geloof en verwagting binne U genade, barmhartigheid en goedertierenheid teenoor my. Amen.

05/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 1:24

'En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem;'

- Dit is belangrik om die leiding van die Here  gehoorsaam te volg.
- Die Here wil op verskillende maniere kom en ons rigting en leiding gee.
- Wanneer die Here spreek is dit ons plig om te reageer en gehoorsaam te wees.
- Die omblik wat dit gebeur verander situasies en wonderwerke vind plaas.

GEBED
Vader, dit is my begeerte om U leiding in my lewe te volg. Mag ek die sagte fluistering van U stem in my lewe nie misloop nie. Mag ek die vreugde ken om binne U wil en doel vir my lewe te wees. Amen.

02/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:               Johannes 15:9

'Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My.'

- Die Here, jou Verlosser en jou God het jou lief.
- Jy is waardevol en kosbaar vir Hom.
- Bly aan Sy liefde ingeskakel, moenie van Sy liefde wegdwaal nie.
- Sy liefde sal jou dra, onderhou en veilig deur jou uitdagings bring.

GEBED
Vader, dankie vir U groot liefde vir my. Ek ontvang U liefde opnuut weer vandag. Ek kies om in U liefde te ‘vertoef’ want ek weet dat hierdie die beste en wonderlikste plek is vir om in te wees. Amen.

01/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 1:23

'…, en hulle sal Hom Emmànuel noem, dit is, as dit vertaal word : God met ons.'

- Die mensdom se grootste vreugde is om te weet dat God met ons is.
- Hierdie feit verander die dinamika van ons lewens.
- Jy is nie alleen nie en jy hoef nie alleen deur die lewe te sukkel nie.
- Hy is met jou en Sy naam, Emmànuel, is die waarborg tenspyte van jou situasie.

GEBED
Vader, dit is so ‘n groot vreugde om te weet dat U met my is. U is nou, op die oomblik, by hierdie tydstip in my lewe, tenspyte van my omstandighede, met my en ek is nie alleen nie. Amen.

12345678910...