Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:   Isaiah 49:9

'
Say to the captives, 'Come out,' and to those in darkness, 'Be free!''

-  God’s gift to each one of us is the gift of freedom.
-  His desire is that we would remain free and not become captives.
-  Don’t let things rule over you and hold you captive.
-  ‘Come Out’ of captivity and ‘Be Free’ from darkness.

PRAYER: 
Lord, may I never exchange the freedom You have given me for captivity. May I never exchange the light you have given me for the darkness around me. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
30/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Hebreërs 4:12

'Want die word van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard,'

-  Die Woord van die Here is kragtig en lewendig.
-  Jy moet nooit die krag daarvan onderskat wanneer dit op jou lewe toegepas word nie.
-  Dit het die vermoë om lewe te bring en dit veroorsaak verandering.
-  Neem dus Sy Woord en pas dit elke dag op jou lewe toe.

PRAYER: 
Vader, ek ontvang U lewende en kragtige Woord vandag in my lewe. Ek bid dat my lewe in antwoord op U Woord verander sal word. Amen.

29/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Jesaja 49:2

'en  Hy het my mond gemaak soos ‘n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het Hy My verberg; en Hy het My ‘n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker My weggesteek;'

-  Soos vir Jesus sal die Here vir jou die woorde gee wat jy moet spreek.
-  Hy sal jou beskerm en veilig hou.
-  Hy sal jou help om doeltreffend en relevant te wees.
-  En wanneer die tyd reg is sal Hy jou gebruik ver bokant wat jy kon dink.

PRAYER: 
Here, mag ek so met U gevul word dat ek soos ‘n ‘Skerp Swaard’ en ‘n ‘Skerp Pyl’ in U hande sal wees. Amen.

28/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Jesaja 49:1

'….Die HERE het My geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem.'

-  Soos vir Jesus het die Here ‘n wonderlike plan en doel vir die lewe van elkeen van ons.
-  Hy het ‘n saad vir ons bestemming binne elkeen van ons geplant.
-  Dit is Sy begeerte dat ons lewens nuttig in Sy hande sal wees.
-  Gee dus jou lewe vir Hom en sien hoe Hy jou gaan gebruik.

PRAYER: 
Vader, dit is my begeerte dat U my lewe sal gebruik en dat die bestemming en doel wat U binne my geplant het, gevolglik ‘n realiteit sal word. Amen.

27/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Spreuke 16:7

'As die HERE behae het in die weë van ‘n man, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou. '

-  Om te poog om God te behaag is goed.
-  As ons Hom behaag maak Hy vir ons ‘n weg oop.
-  As ons lewe om Hom te behaag gee hy ons Sy guns.
-  Wanneer ons Sy guns het kan enige situasie verander.

PRAYER: 
Here, mag my weë vir U behaag. Mag my lewe vir U  lof en eer bring.  Amen.

24/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:           Jesaja 30:18

'En daarom sal die HERE met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm:…'

-  God verlang daarna om goedhartig teenoor jou te wees.
-  God is ‘n goeie God en Hy wil vir jou goed wees.
-  Ons moet dit begin glo.
-  Ons moet lewe met die verwagting dat God vir ons sal goed wees.

PRAYER: 
Here, ek is jammer dat ek in U getwyfel het. Dankie vir U goedhartigheid teenoor my. Ek sal U seën en guns oor my lewe, verwag. Amen.

23/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:           Psalm 116:7-8

'My siel, keer terug tot jou rus; want die HERE het goed aan jou gedoen. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. '

-  God wil ons in Sy genade onderhou.
-  Hy wil ons bewaar en beskerm.
-  Die Here is so liefdevol! Hy is so goed!
-  So genadig is hierdie God van ons!

PRAYER: 
Vader, U onderneem vir ons en bewaar ons. Ons plaas ons lewens in U hande. Amen.

22/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:  Matthéüs 5:8 

'Salig (gelukkig) is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien'

-  God soek diegene met ‘n rein hart.
-  Die toestand van ons harte is vir God belangrik.
-  In watter toestand is jou hart vandag?
-  Moenie toelaat dat enigiets jou hart besmet nie.

PRAYER: 
Vader, help my vandag, in alles wat ek sê en doen dat ek net sal doen wat U behaag. Mag my hart rein en onbesmet wees terwyl ek U volg

21/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:   Romeine 5:3  

'….., maar ons roem ook in die verdrukkinge omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk,'

-  Ons wil dikwels hê dat iets moet gebeur om ons gelukkig te maak.
-  Ons wil perfekte omstandighede hê voordat ons kan verheug wees.
-  Dit gebeur selde in die lewe.
-  Die geheim is om dit was ons NOU het te geniet!
-  God sal sorg vir die res!

PRAYER: 
Here, ek kies om bly te wees oor dit wat ek nou het en ek sal U volkome vertrou vir dit wat ek nog nodig het. Amen.

20/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 130:5

'Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord.'

-  Om te wag dat die Here moet optree, is ‘n optrede van geloof.
-  Uitstel beteken nie afkeer nie.
-  Vertrou Hom met jou hele hart.
-  Hou vas aan Sy Woord en kyk met vertrou vorentoe.

PRAYER: 
Here, ek stel my hoop en vertroue vandag op U. Ek sal vashou aan U Woord en ek sal aanhou om U te vertrou en te glo wat U gespreek het. Amen.

17/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:         Psalm 130:4

'Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.'

-  God wil nie hê dat enigiets tussen ons en Hom moet kom nie.
-  Daarom bied Hy ons vergifnis en verlossing.
-  Sy vergifnis is nou dadelik vir jou beskikbaar.
-  Daarna sal jy vry wees om Hom te dien met jou hele hart.

PRAYER: 
Vader, vergewe my vir die dinge wat ek gedoen het wat U nie behaag het nie. Mag ek in die vryheid wat U my aanbied wandel vir al die dae van my lewe. Amen.

16/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 49:2

'….., in die skaduwee van sy hand het Hy My verberg; '

-  Soos Jesus is daar ook ‘n plek naby God vir jou gereserveer.
-  Hy wil hê dat jy in die skaduwee van Sy hand moet lewe.
-  Daar sal jy die beskerming wat jy benodig teen jou vyande, vind.
-  Daar sal jy Sy teenwoordigheid en sy geselsskap ken.

PRAYER: 
Here, mag ek in die skaduwee van U hand lewe. Mag ek weet wat dit beteken om onder U magtige hand te skuil en beskerm te word. Amen.

15/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 49:1

'….! Die HERE het My geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem.'

-  Soos met Jesus het die Here ‘n plan en ‘n doel met jou lewe, vandag en tot in ewigheid.
-  Daar is niks omtrent jou lewe wat net ‘n ongeluk is nie.
-  Hy ken jou naam en Hy is besig om te werk binne jou.
-  Laat Hom toe om jou te gebruik en jou lewe sal ‘n doel hê.

PRAYER: 
Vader, dankie dat U my op my naam geroep het. U ken my en ek vertrou U met my lewe en my toekoms. Amen.

14/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Psalm 130:2

'Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van smekinge. '

-  Die Here is die een tot wie jy moet draai vir die verlossing waarna jy soek.
-  Hy is die Een wat hoor en luister na jou geroep om hulp.
-  Miskien dink jy dat Hy nie hoor nie, maar hy hoor altyd.
-  Op Sy tyd en op Sy manier antwoord Hy altyd.

PRAYER: 
O Here, hoor my stem en mag U ore toegespits wees op my geroep na genade en hulp. Amen.

13/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 41:9

'Jy, vir wie Ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het Ek gesê: Jy is my dienaar, Ek het jou uitverkies, Ek het jou nie verwerp nie.'

-  God het jou uitgekies vir Sy spesiale doel.
-  Hy wil jou gebruik en in die proses vir jou lewe ‘n doel gee.
-  Hy het jou nie verwerp of verlaat in enige manier nie.
-  Gee jouself en jou lewe aan Hom en Hy sal jou gebruik.

PRAYER: 
Here, ek gee myself aan U vandag. Ek wil u dienaar wees, en dit is my hartsbegeerte om deur U gebruik word. Hier is ek Here, gebruik my. Amen.

10/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 45:2

'Ek self sal voor jou uit gaanen hoogtes gelykmaak.Ek sal brons poorte oopbreek en sluitbalke van yster stukkend kap'

-  Niks is te moeilik vir God nie!
-  Hy kan die berge gelyk maak en die struikelblokke verwyder.
-  Wanneer ons Hom volg, sal hy namens ons werk.
-  Laat hom vooruit gaan en daardie berge wat jy in die gesig staar, gelyk maak.

PRAYER: 
Here, ek gee U al die kwessies en uitdagings wat ek in die gesig staar. Ek het vertroue in die wonderlike feit dat niks vir U onmoontlik is nie. Amen.

09/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Jesaja 45:3

'Ek sal vir jou die skatte gee wat in die donker gebêre word, die rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat Ek die Here is, dat Ek jou op jou naam geroep het, Ek, die God van Israel.'

-  God het 'n verborge skatte en geheime rykdom.
-  Dit is dinge waarvan jy nooit kon droom of dink het.
-  Moenie beperk word deur wat jy dink God kan doen nie.
-  Glo dat Hy kennis het van die dinge wat nog ontdek moet word.

PRAYER: 
Here, dankie dat U alles weet. U weet wat ek nodig het, selfs al het ek dit nog nie besef nie. Ek sal U in al hierdie dinge vertrou. Amen.

08/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Exodus 33:17

'Die Here het vir Moses geantwoord: ‘Ook wat jy nou gevra het, sal Ek doen. Ek is jou goedgesind en Ek ken jou op jou naam.'

-  God wil Sy guns uitstrek na jou toe.
-  Laat ons ons lewens leef in so 'n manier dat dit vir Hom aanneemlik is.
-  Laat ons Hom vertrou met die begeertes van ons harte.
-  Laat ons Hom ken en deur Hom geken wees.

PRAYER: 
Here, dankie dat U my ken by die naam. Ek weet dat U wonderlike dinge beplan vir my. Mag ek my lewe leef in so manier dat dit vir U aanneemlik is. Amen

07/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Exodus 33:11

'Dan spreek die HERE met Moses van aangesig tot aangesig soos ‘n man met sy vriend spreek.'

-  Die prent van die Here wat met Moses praat is iets spesiaal.
-  Maar Hy wil met jou ook praat.
-  Miskien sal Hy dit vandag doen wanneer jy jou hart vir Hom oopmaak.
-  Verwag Sy reaksie, verwag Sy antwoord, en verwag ‘n antwoord op jou probleem.

PRAYER: 
Here, help my om nie my verhouding met U gekompliseerd te maak nie. Praat met my terwyl ek aanhou om U te vertrou. Amen

06/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Johannes 10:27

'My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.'

-  God wil jou kom lei in hierdie nuwe dag.
-  As Sy skape kan ons Sy stem ken en hoor.
-  Hy ken jou en Hy ken jou stryd.
-  Volg Hom terwyl Hy jou lei na die groen weivelde wat Hy vir jou voorberei het.

PRAYER: 
Spreek Here, hierdie kind van jou luister en verlang om U te hoor praat. Amen.

03/10/2014

Daaglikse Bybel Vers:          Efésiërs 6:12

'Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.'

-  Ons is almal in ‘n geveg en ‘n stryd gewikkel.
-  Dit is ‘n stryd tussen goed, en kwaad, en donker en lig.
-  Dit is NIE ‘n stryd teen vlees en bloed NIE.
-  Stry die goeie geveg en Hy sal jou die oorwinning gee.

PRAYER: 
Here, mag ek vandag in U krag wandel. Help my om nie teen vlees en bloed te stry nie, maar dat ek die ware vyand sal herken en oorwin. Amen.

12345678910...