Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:              John 15:9

'As the Father has loved Me, so have I loved you. Now remain in My love.'

- You are loved by the Lord, your Saviour and your God.
- You are valuable and precious to Him.
- Stay connected to His love, don’t stray away from His love.
- His love for you will carry, sustain and bring you through your challenges.

PRAYER: 
Lord, thank You for Your great love for me. I receive Your love afresh today. I choose to ‘remain’ in Your love because I know that this is the best and the most wonderful place for me to be. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
02/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:               Johannes 15:9

'Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My.'

- Die Here, jou Verlosser en jou God het jou lief.
- Jy is waardevol en kosbaar vir Hom.
- Bly aan Sy liefde ingeskakel, moenie van Sy liefde wegdwaal nie.
- Sy liefde sal jou dra, onderhou en veilig deur jou uitdagings bring.

GEBED
Vader, dankie vir U groot liefde vir my. Ek ontvang U liefde opnuut weer vandag. Ek kies om in U liefde te ‘vertoef’ want ek weet dat hierdie die beste en wonderlikste plek is vir om in te wees. Amen.

01/12/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 1:23

'…, en hulle sal Hom Emmànuel noem, dit is, as dit vertaal word : God met ons.'

- Die mensdom se grootste vreugde is om te weet dat God met ons is.
- Hierdie feit verander die dinamika van ons lewens.
- Jy is nie alleen nie en jy hoef nie alleen deur die lewe te sukkel nie.
- Hy is met jou en Sy naam, Emmànuel, is die waarborg tenspyte van jou situasie.

GEBED
Vader, dit is so ‘n groot vreugde om te weet dat U met my is. U is nou, op die oomblik, by hierdie tydstip in my lewe, tenspyte van my omstandighede, met my en ek is nie alleen nie. Amen.

30/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 12:9

'My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.'

- Hy is al wat jy nodig het om jou deur te dra.
- Sy genade, guns, goedertierenheid en barmhartigheid kan jou deur alles dra.
- Wanneer jy swak voel, kom Hy en gee jou die krag wat jy nodig het.
- Kom ons maak staat op Hom en rus in Sy liefde en die krag wat hy ons gee.

GEBED
Vader, dankie vir U genade, guns, goedertierenheid en barmhartigheid teenoor my. Mag U sterkte en U krag my dra terwyl ek nederig op U vertrou! Amen.

29/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              2 Korinthiërs 4:17

'Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;'

- Geen ondervinding wat ons in die lewe deurgaan is verspil nie.
- Selfs die moeilike en uitdagende aspekte is iets wat die Here sal gebruik.
- Hy werk binne elkeen van ons en is besig om iets van ‘ewige heerlikheid’ te skep.
- Laat Hom Sy werk voltooi sodat jy ‘n getuienis van Sy vakmanskap kan wees.

GEBED
Vader, dankie dat U altyd binne ons werk selfs wanneer ons deur dinge moet gaan wat ons liewer sou wou vermy het. U is die Een wat al hierdie dinge neem en dit tengoed vir ons verwerk. Amen

28/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 118:1

'Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goederierenheid  is tot in ewigheid!'

- Laat ons vandag begin deur dankbaar te wees.
- Laat die eerste ding wat ons vandag gee ‘n offer van lof en dank wees.
- Ons het soveel redes tot dankbaarheid teenoor die Here.
- Hy is ons liefdevolle Hemelse Vader en Sy liefde vir ons duur vir ewig.

GEBED
Vader, dankie vir U goedertierenheid vandag, teenoor my. Ek kies om my dag te begin in lof en dankbaarheid teenoor U. U is my Getroue Vader. Amen.

25/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 30:6

'…, ‘n lewe in sy goedgunstigheid; ...'

- Sy liefde, goedheid, goedgunstigheid en guns is nie wispelturig nie.
- Sy guns is nie net nou en dan in ons lewens nie.
- Sy seën en guns is vir ewig en ken geen einde nie.
- Sy genade en getrouheid is elke dag opnuut vir ons beskikbaar.

GEBED
Vader, dankie vir U guns en goedheid teenoor my en my familie. Help my om te begryp dat hierdie wonderlike aspek van U karakter iets is waarop ek kan reken en iets is waarop ek my toekoms kan bou. Amen.

24/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Nửmeri 6:26

'die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.'

- Partymaal verwag ons nie God se beste teenoor ons nie.
- Maar vandag wil Hy met guns na jou kyk.
- Verwag dat Hy na jou sal kyk met al die seën wat dit bring.
- As gevolg daarvan mag jy ‘n diepe sin van vrede en sekuriteit binne jou ken!

GEBED
Vader, mag ek ervaar wat dit beteken om te weet dat U, U aangesig met guns na my toe gedraai het. Mag my hart en gees verder as my fisiese situasie sien tot in U aangesig en mag dit vir my vrede gee. Amen.

23/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 29:11

'Die HERE sal sy volk stekte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.'

- Kyk wat die Here vandag vir jou wil doen!
- Ontvang nou dadelik sy onversetlike en ondeurdringbare krag.
- Laat Hom jou hart met sy krag en Sy vrede oorstroom.
- Hierdie wonderlike geskenk is vir jou beskikbaar omdat jy aan Hom behoort.

GEBED
Vader, Ek reik my hande uit om U krag en vrede vandag te ontvang. Ek weerstaan alle twyfel, vrees en angs. Ek omhels die geskenke van krag en vrede wat U vir my gee. Amen.

22/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 50:9a

'Kyk, die Here HERE help my : wie is dit wat my kan veroordeel?'

- Die Here is jou helper en die Een wat kom om jou op te lig.
- Die implikasie hier is dat Hy sal help en ons kan Sy hulp verwag.
- As Hy jou help, wie of wat anders kan Hom ondermyn?
- Daarom kan ons met vertroue in geloof vorentoe beweeg.

GEBED
Vader, U is MY helper. As U vir my is, wie kan teen my wees. Amen.

21/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 51:8b

'maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan en my heil van geslag tot geslag.'

- Dit is wonderlik om te weet dat ons totaal op God en Sy beloftes kan vertrou.
- Hy is die Een wat altyd getrou Sy beloftes vervul.
- Hy vergeet of herroep Sy beloftes aan ons nooit nie.
- Hy bly getrou en terwyl ander dinge verander staan Sy woorde vas.

GEBED
Vader, dit is wonderlik om te weet dat ek totaal kan staatmaak en rus in U ewigdurende getrouheid aan my. As ek staan op U woord, weet ek dat ek op die Rots staan wat ewig vasstaan. Amen.

18/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 15:8

'Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.'

- Ek en jy is geroep om produsente en nie verbuikers te wees  nie.
- Wanneer ons produktief en vrugbaar is bring dit heerlikheid en eer aan God.
- Elkeen van ons het ‘n rol om te speel en ‘n bestemming om te bereik.
- Dit is nie ‘n fout dat jy hier is nie, jy is Sy dissipel en Hy wil hê dat jy vrugbaar moet wees.

GEBED
Vader, ek begeer dat U my lewe vir U doel sal gebruik. Dankie dat ek U kind is en help my dat ek die dinge wat U vir my voorberei het om te doen, sal vervul. Amen.

17/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéṻs 5:14

'Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie;'

- Ek en jy is geroep om ‘lig draers’, vir die wêreld om ons te wees.
- Dit is nodig dat ons die lig, wat ons ontvang het, in die donkerte van die wêreld sal reflekteer.
- As ‘n kind van God hou almal om jou, jou dop en hulle lees jou soos ‘n boek.
- Laat jou lig helder skyn sodat ander tot Sy lig aangetrokke sal word.

GEBED
Vader, dankie dat U my lewe gebruik om U lig aan almal om my te demonstreer. Mag ek altyd U lig so reflekteer dat dit eer en heerlikheid aan U sal bring. Amen.

16/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 8:12

'Ek is die lig van die wêreld; wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.'

- Lig is daardie wondelike bestanddeel wat toelaat dar alle lewe bestaan en floreer.
- Die Here is die bron van lig in ons lewens.
- Wanneer ons Hom volg, vloei lig in ons lewens en harte in.
- Jy hoef nooit in die donker te wandel nie, maar jy kan Sy lig ken.

GEBED
Vader, oorstroom my hart en my lewe vandag met U lig. Mag elke bietjie van die donkerte vlug en mag ek vandag en altyd in U lig lewe. Amen.

15/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:8

'Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.'

- Dit waaraan ons gedurig dink is baie belangrik.
- Die Bybel sê dat ons word dit waaraan ons dink.
- Ons gedagte behoort die 8 toetse soos hierbo genoem te slaag.
- Moenie toelaat dat negatiewe gedagtes jou oorheers nie, dink oor goeie dinge.

GEBED
Vader, help my om nie toe te laat dat negatiewe en vernietigende gedagtes my gedagtes en hart vul nie. Amen.

14/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 1:7

'En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;'

- God se tyd kan een van die grootste dinge wees waarmee ons moet saamlewe.
- Ons lewe in ‘n ‘kits’ gemeenskap en ons wil sien dat dinge dadelik gebeur.
- Sy tyd en Sy seisoene is in Sy hande.
- As jy spesifiek vir iets vertrou, rus, wetende dat Hy dit in Sy tyd sal doen.

GEBED
Vader, ek is soms haastig om te sien dat U beloftes en woorde aan my vervul moet word. Terselfdertyd herken ek dat U tydsberekening altyd perfek is. Ek kies om U en U tydsberekening in my situasie te vertrou. Amen.

11/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 34:2

'Ek wil die HERE altyd loof; sy lof sal altyddeur in my mond wees.'

- Ons lof is dikwels die sleutel tot ons deurbraak en oorwinning.
- Dikwels dink ons dat ons sal begin loof wanneer alles perfek is.
- Lof behoort deurentyd ‘n deel van ons lewens te wees.
- Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, begin om Hom te loof en kyk wat Hy sal doen.

GEBED
Vader, Soos die Psalmdigter, kies ek om U ten alle tye te seën en ek kies om U deurentyd met my mond te loof. Amen.

10/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 5:20

'terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,'

- Dankbaarheid behoort ‘n noodsaaklike deel van ons daaglikse lewens te wees.
- Soms kan ons dankbaar wees vir die groot dinge wat Hy gedoen het.
- Soms moet ons net dankbaar wees vir die klein genades en wonderwerke.
- Die sleutel is om ALTYD vir ALLE dinge dankbaar te wees.

GEBED
Vader, vandag wil ek my dankbaarheid teenoor U uitdruk, my Here, vir U getrouheid in die groot dinge sowel as die klein wonderwerke wat ek elke dag sien. Dank U. Amen.

09/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Openbaring 12:11

'En hulle het hom oorwin  deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, …'

- Oorwinning is deel van die Here se plan en doel vir ons lewens.
- Moet nooit die krag van die bloed van die Lam om dinge te verander, onderskat nie.
- Moet nooit die waarde van jou getuienis en jou verhaal aangaande God se getrouheid onderskat nie.
- Mag jy in oorwinning lewe en deur sy krag ‘n oorwinnaar wees. 

GEBED
Vader, ek vra vandag dat U my met U kosbare bloed sal bedek. Mag ek weet wat dit is om in oorwinning te lewe, beskerm deur U teenwoordigheid in my lewe! Amen.

08/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 1:18

'verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erffdeel onder die heiliges is;'

- Die Here wil hê dat ons moet lewe met ons harte oorvloed met Sy lig.
- Miskien is jou hart swaar met besorgdheid en angstige gedagtes?
- Maak jou hart oop sodat Hy dit met Sy lig kan oorstroom.
- Dan sal jy vol geloof en gevul met hoop wees terwyl jy op Hom vertrou.

GEBED
Vader, ek maak my hart en lewe vandag vir U oop. Kom en oorstoorm my lewe met U lewende lig sodat ek met geloof en verwagtende hoop vanuit my innerlikste wese, gevul sal word. Amen.

07/11/2016

Daaglikse Bybel Vers:              Romeine 8:28

'En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.'

- In die lewe is daar situasies wat blyk meer skade te doen as goed.
- Maar die Here gebruik elke situasie en omstandigheid wat op ons pad kom.
- Hy neem hierdie onvervindings en verwerk dit tot iets positief.
- Hierdie vloei uit ons liefde vir Hom en ons begeerte om te sien dat Sy wil gedoen word.

GEBED
Vader, U is die Een wat al die dele van my lewe kan neem en iets pragtig daarvan kan maak. Ek gee U die dinge waardeur ek moet gaan en ek vra dat U dit ten goede vir my sal laat meewerk. Amen.

12345678910...