Latest Daily Thought

Daily Bible Verse:            Psalm 116:7

'Return to your rest, my soul, for the LORD has been good to you.'

-  Sometimes as we look at the future we can be concerned.
-  But His faithfulness also extends into the future.
-  Don’t be distressed but rather rest in quite confidence.
-  He has been good to you and He will be good to you.

PRAYER: 
Lord, help me not to become anxious or concerned about the future. May I rest in the knowledge that You are faithful. Amen.


If you would like someone to pray for you, please don't hesitate to e-mail us at prayer@alivetogod.com.

DAILY THOUGHT - ARCHIVE

ENGLISH ARCHIVE  | AFRIKAANSE ARGIEF  |  MANDARIN ARCHIVE
Search:  
DateDaily Thought
31/03/2015

Daaglikes Bybel Vers:            Matthéüs 11:29

'Neem my juk op julle en leer van my, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;”  '

-  Die lewe wat God ons bied is nie moeisaam nie.
-  Dit is die uiterse manier om te lewe want dit sluit rus vir ons siele in.
-  Sy aanbod aan ons is dat Hy ons sagkens sal lei en leer.
-  Laat Hom jou hand vat en vir jou die pad wys waarop jy moet loop.

GEBED: 
Vader, ek kies om my lewe in U hande te plaas. Dankie vir U sagtheid teenoor my. Lei my en leer my die pad waarop ek moet gaan. Amen.

30/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Johannes 13:15

'Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.'

-  Ons is ‘n wonderlike voorbeeld gegee wat ons kan volg.
-  Ons het elke dag die geleentheid om Sy voorbeeld te volg.
-  Ons het elke dag die voorreg om deur God gebruik te word.
-  Moenie die geleentheid deur jou vingers laat glip nie.

GEBED: 
Vader, ek bid dat my lewe ‘n bron van seën en hoop vir ander om my sal wees. Mag ek U voorbeeld in al my doen en late volg. Amen.

27/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Jesaja 63:14

'….So het U, u volk gelei ,….” '

-  Nes die Here Sy volk van ouds gelei het, sal Hy ook vir jou lei.
-  Jy kan jou groot Verlosser vra om jou elke dag te lei.
-  Hierdie wêreld is nie ons tuiste nie daarom het ons ‘n gids nodig.
-  Ons is swak, maar Hy is almagtig en Hy sal ons hand neem en ons lei.

GEBED: 
Vader, wees my gids en lei my deur al die aspekte van my lewe wat ek moet deur gaan. Ek wil dit nie nie op my eie doen nie, maar ek kies dat U my sal lei. Amen.

26/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Jesaja 60:22

'Die kleinste sal ‘n geslag word en die geringste ‘n magtige nasie. Ek, die HERE, sal dit op die regte tyd gou laat kom. '

-  God is lief om min te neem en iets groots daarvan te maak.
-  Die bietjie wat ons het kan grootliks vermeerder word as dit in Sy hande geplaas word.
-  Wanneer oestyd kom, kan niks dit keer nie.
-  Wanneer die volheid van tyd kom, kan dinge vining gebeur.

GEBED: 
Vader, dankie vir die werk wat U besig is om binne my te doen. Ek bid dat U vermeerdering in my lewe sal laat plaasvind. Amen.

25/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Jesaja 60:20

'…..; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.” '

-  Geen situasie of omstandigheid duur vir ewige nie.
-  Dinge kan en sal verander, nes die seisoene.
-  Deur dit alles, bly die Here jou ‘Ewige Lig’.
-  Hy sal die lig op jou pad wees en dit maak gebeur.

GEBED: 
Vader, wees my ‘Ewige Lig’. Dankie dat ek U kan vertrou dat die seisoene van my lewe sal verander met U perfekte tydsberekening. Amen.

24/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Openbaring 21:5

'En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut.” '

-  Die Here is die een wat dinge weer nuut kan maak.
-  Hy kan dit wat beskadig en seergemaak is neem en dit heeltemal vernuwe.
-  Hy kan onmoontlike omstandighede omdraai.
-  Hy kan lewe en hoop in enige situasie terug bring.


GEBED: Here, laat U Gees kom en my lewe, my hoop en my drome vernuwe en opwek. Amen.

23/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:           Klaagliedere 3:22 

'dit is die goedertierenheid van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;” '

-  Die Here sal jou op geen wyse faal nie.
-  Hy sal elke keer vir jou daar wees.
-  ‘Ek is getrou!’ verklaar die Here.
-  ‘Ek is met jou en ek sal jou red.’

GEBED: 
Vader, U groot liefde vir my oorweldig my. Dankie dat U my op geen wyse sal faal of verlaat nie. Amen.

20/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 23:6 

'….;  en ek  sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. '

-  Hy is jou ewige tuiste.
-  As Sy kind kan jy weet dat jou ewige destinasie veilig en verseker is.
-  Jy kan uitsien na ‘n ewigheid saam met God.
-  Hy is jou groot voorsiener. Alles wat jy nodig gehad het, het Sy hand voorsien.

GEBED: 
Vader, dankie dat U vir elke aspek van my lewe voorsien het, insluitend my ewige bestemming. As U kind sien ek uit daarna om die ewigheid met U deur te bring. Amen.

19/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 23:6 

'Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.”'

-  Hierdie vers is ‘n wonderlike belofte vir jou en vir my.
-  Sy liefdevolle barmhartigheid is ALTYD vir jou beskikbaar.
-  Sy goedheid en genade sal jou volg elke liewe dag van jou lewe.
-  Glo dit, dit is Sy natuur en karakter teenoor jou.

GEBED: 
Vader, help my om te sien en besef dat U goedheid, liefde en genade my elke dag sal vergesel terwyl ek elke dag wat U my gegee het in die gesig staar. Amen.

18/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Jesaja 58:11

'En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.”'

-  Hy is die bron van al die krag wat jy nodig het in elke stadium en seisoen van die lewe.
-  Hy is die een wat jou krag vernuwe.
-  Wanneer ons krag min word, het ons ‘n bron van krag.
-  Ontvang Sy krag vandag, ontvang Sy krag nou oombliklik.

GEBED: 
Vader, Ek vra dat U vandag sal kom en my krag vernuwe. Mag ek in U krag wandel en mag my lewe soos ‘n ewigdurende fontein wees. Amen.

17/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            2 Konings 13:5 

'(Die Here het aan Israel ‘n verlosser gegee, sodat hulle onder die mag van Aram uitgekom het en die kinders van Israel in hul tente kon woon soos gister en eergister.”'

-  Ons het so dikwels ‘n verlosser in ons lewens nodig.
-  Soms kan slegs ‘n goddelike ingryping ‘n probleem oplos.
-  Hy is jou verlosser.
-  As slegs ‘n verlosser jou probleem kan oplos, sal Hy dit vir jou wees.

GEBED: 
Vader, wees my verlosser en voorsien vir my ‘n ontsnappingsroete sodat ek in die seën wat U vir my voorberei het, kan lewe. Amen.

16/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Rut 1:6 

'het sy (Naomi) haar gereedgemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die HERE op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee.'

-  Die Here is altyd gereed om tot hulp van Sy mense te snel.
-  He is nie onkundig van ons daaglikse, praktiese behoeftes nie.
-  Hy sien en weet en sal voorsien.
-  Verwag dat Hy jou bron sal wees.

GEBED: 
Vader, U is die bron van elke goeie en perfekte gawe. Ek ontvang U voorsiening vir my daaglikse behoeftes. U is die een wat my te hulp snel. Amen.

13/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            2 Korinthiërs 1:3 

'Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, ….”'

-  Hy is die bron van al die ontferming en genade waarna jy verlang.
-  Binne ons menslike raamwerk is die hoop dat ons genade sal ontvang.
-  Ons maak almal foute en in die geheim hoop ons dat ons genade sal ontvang.
-  HY kom en gee ons onbeperkte genade.

GEBED: 
Vader, dankie vir U ontferming teenoor my. Ek besef dat U die bron is van die genade wat ek elke dag nodig het en ek ontvang dit weer vars vandag. Amen.

12/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Genesis 22:14 

'En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word. '

- Die Here weet presies waardeur jy gaan.
-  Hy sien elke stryd en elke vrees.
-  Hy wil Homself aan jou bekend maak deur jou gebed te beantwoord en deur jou behoeftes te voorsien.
-  Sy ‘voorsiening’ van ons behoeftes hou nie daar op nie dit gaan oor van voorsiening tot bevrediging.

GEBED: 
Vader, U is Jehovah-Jireh, ons voorsiener. Vandag kies ek om te rus in hierdie groot waarheid, met die volle wete en versekering dat U in alle dinge sal voorsien. Amen.

11/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Genesis 22:8 

'En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.'

-  Die Here is ‘n getroue God.
-  Hy is jou bewaarder en die Een wat langs jou kom en voorsien in alles wat jy nodig het.
-  Hy sien jou behoefte en Sy plan hou tred daarmee en voorsien alles wat benodig word.
-  Hy is JOU voorsiener.

GEBED: 
Vader, U is my voorsiener en ek maak staat op niemand anders nie want ek weet dat U my lief het en vir my sorg en dat U sal voorsien in al my behoeftes. Amen.

10/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Jakobus 1:12   

'Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.'

-  Toetse en beproewinge is onvermydelik deel van die lewe.
-  Maar van God se perspektief kan dit lei tot seën in ons lewens.
-  Beproewinge kan ‘n vastrapplek wees tot groter dinge.
-  Op die manier kan ons lewens ‘n getuienis van Sy getrouheid wees.

GEBED: 
Vader, help my met die uitdagings en die dinge wat op my pad kom sodat ek nie omgekrap sal word nie maar dit eerder as ‘n geleentheid sal sien om U krag deur my lewe te vertoon. Amen.

09/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Mattheüs 5:12   

'
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele;…”'

-  Ons het soveel om oor dankbaar te wees en om oor verheug te wees.
-  Ons weet dat die lewe soveel meer is as ons aardse bestaan.
-  Daar is ‘n ander dimensie en daar is ons hoop vir die toekoms.
-  Moenie toelaat dat aardse bekommernisse jou ewige bestemming ondermyn nie.

GEBED: 
Vader, help my om nie so aardsgebonde te wees nie dat ek my wonderlike toekoms in U sal vegeet nie. Amen.

06/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Romeine 12:12   

'...verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.'

-  Omdat ons God in ons lewens het kan ons hoop en kan ons bly wees.
-  Hierdie hoop sal vir jou en vir my onderhou selfs wanneer die probleme opdaag.
-  Aan die einde van dit wat jy deurmaak het God ‘n plan.
-  Bring elke wroeging en probleem na Hom toe en Hy sal jou daardeur dra.

GEBED: 
Vader, dankie dat U ‘n plan in alles het. Ek glo in U plan vir my lewe en ek bid dat U my sal help terwyl ek beweeg na dit wat U vir my voorberei het. Amen.

05/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Hebreërs 10:36   

'Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry.”'

-  Dit is maklik om op te gee en die handdoek in te gooi.
-  Maar ons is geroep om vas te staan en om nooit tou op te gooi nie.
-  Uitdagings sal kom, maar ons sal vasstaan.
-  Kom ons deurstaan die tydtoets en slag die toets.

GEBED: 
Vader, help my om vas te staan en gedetermineerd te wees om te doen dit wat U my geroep het om te doen. Mag ek nooit kies om op te gee voor daardie dag waarin ek al jou beloftes sien vervul word nie. Amen.

04/03/2015

Daaglikse Bybel Vers:            Psalm 103:11    

'Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees.”'

-  As ‘n kind van God kan jy Sy liefde en genade teenoor jou ken.
-  Daar is geen einde aan Sy liefde vir jou nie.
-  Moenie op dit wat mense aan jou doen fokus nie, fokus op Sy liefde vir jou.
-  Sy liefde is baie groter as wat ons ooit kan verstaan of ons kan verbeel.

GEBED: 
Vader, mag ek altyd bewus wees van U groot en eindelose liefde teenoor my maak nie saak watter situasie ek in verkeer nie. Amen.

12345678910...